fbpx

Våga göra fel – för att göra rätt

Så skapar du en handlingskraftig kultur!

Människors handlingskraft är en ovärderlig resurs. Den finns hos alla, men kan, som allt annat, uppmuntras eller stävjas. Rädslan att göra fel kan begränsa och inskränka en människas handlingskraft och självtillit. Om du är osäker på vad som förväntas av dig, på vilket mandat du har eller är orolig för negativ kritik, kan det leda till att du ständigt vill stämma av med andra, gardera dig, ”hålla ryggen fri” och att inte ta några risker. Det hämmar utveckling och kan till och med leda till passivitet. Detta är mycket värre än att något blir fel emellanåt!

Så hur skapar du en kultur och ett förhållningssätt som premierar framgång utan att skapa rädsla för att göra fel? Hur blir kulturen handlingskraftig och positiv istället för ”rädd” och sluten?

Här får du 4 tips för att skapa en handlingskraftig kultur:

  • Sälj in målen! Se till att alla vet vart ni ska – och att de vill ta sig dit. Då kanaliserar du deras handlingskraft mot de gemensamma målen. Det finns många metoder och teorier kring hur man tar fram tydliga, mätbara mål, men det räcker inte att ha bra mål. Kraften ligger i att få alla att använda sin handlingskraft, kompetens och erfarenhet till att ta sig dit. Då måste målen kommuniceras och brytas ner så att de innebär något för alla i hela organisationen. Bra, smarta mål i en pärm leder inte till framgång. Nyckeln till framgång heter istället kommunikation kring vad målen, varför de finns och vad de innebär för varje individ!
  • Skapa tydliga ramverk! Se till att medarbetarna har tydliga riktlinjer och vet vad som förväntas av dem. Det skapar en trygghet och reducerar hämmande osäkerhet. Ett ramverk kan bestå av företagets vision, affärsidé, en tydlig rollbeskrivning, riktlinjer eller ett målkontrakt som upprättas mellan chefen och medarbetaren. Det måste också vara tydligt vilka frihetsgrader medarbetaren har inom sitt ramverk. Hur stort detta spelrum ska vara beror på befattning, erfarenhet och personlighet. Vad motiverar din medarbetare? Under vilka premisser presterar hon eller han? Ramverket ska frigöra handlingskraft – inte hämma den!
  • Värdera handlingskraften – inte bara resultatet. Om du bara tittar på ett resultat missar du möjligheterna att lära av dina misstag – och framgångar! Om du istället tittar på vad du gjorde, hur du gjorde det och varför, finner du ofta att många bra saker kan leda till ett misslyckande. Identifiera den felande länken istället för att förkasta hela processen. Se samtidigt till att lära av det som gick fel. Då blir misstagen en investering i framtiden.
  • Ha avstämningar! Stanna upp och reflektera över situationen. Är du på rätt väg? Känns det rätt? Om inte – utvärdera och korrigera! Ta tag i problemen på ett tidigt stadium så spar du mycket tid och energi – och behåller ett positivt, handlingskraftigt fokus.

Ladda ner en mall för målkontrakt mellan medarbetare och chef.

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: