fbpx

Så motverkar du negativt grupptänkande

Det är väl ett idealläge med tajta arbetsgrupper där alla tycker lika och är överens? Men fenomenet grupptänkande kan få ödesdigra konsekvenser. Medvetet mångfaldsarbete, träning på kritiskt tänkande och en djävulens advokat på möten är några sätt att undvika det.

Grupp med en kvinna och tre män.

Hur mår ert team? Gör quiz och få svar direkt 👇

En grupp med tajt sammanhållning som jobbar mot gemensamma mål kan åstadkomma underverk. Men när samsyn och enighet inom gruppen blir viktigare än utrymmet för kritiskt tänkande, då har fenomenet grupptänkande uppstått.

Hur gör man då för att motverka konforma grupper av ja-sägare och istället skapa ett klimat där tankar och idéer mottas på ett öppet och nyfiket sätt? Vi reder ut begreppet och ger konkreta tips.

Vad menas med grupptänkande?

Grupptänkande (eng. groupthink) är ett psykologiskt fenomen som kan utvecklas i en grupp vilken som helst – i kompisgänget, på avdelningen på jobbet eller i ledningsgrupper.

Grupper med stark sammanhållning utvecklar med tiden ett särskilt sätt att tänka och får liknande normer och värderingar. Det är när gruppens strävan efter enighet värdesätts högre än ett kritiskt förhållningssätt till sina egna idéer som negativt grupptänkande inträffar.

Alltså, när gruppens medlemmar avstår från att ifrågasätta idéer eller stänger ute obekväm information eftersom det skulle äventyra gruppens samstämmighet och starka sammanhållning.

Det kan finnas olika orsaker till detta. Till exempel när gruppen är alltför homogen och har en övertro på att gruppen eller ledaren har rätt i allt, eller när tilliten i gruppen är låg och man inte vågar sticka ut hakan med avvikande åsikter.

Leder du andra ledare? Läs mer om utbildningen som ger dig verktyg för att utveckla andras ledarskap.

Följderna kan bli katastrofala

Konsekvenserna kan bli att gruppen negligerar varningssignaler inför ett beslut. Eller struntar i att fundera över de etiska konsekvenserna av ett beslut. Det finns många skräckexempel i historien där grupptänkande har orsakat huvudlösa beslut.

Ett av de mer kända är Grisbuktsinvasionen när USA försökte invadera Kuba 1961. Ett annat är när NASA 1986 skickade upp rymdfärjan Challenger trots varningar från ingenjörerna bakom, och det som inte fick inträffa hände – rymdskeppet exploderade och hela besättningen omkom.

Ytterligare ett exempel i vårt eget land och närmare i tiden är HQ-affären 2010. När en kritisk styrelseledamot varnade för den kraftigt övervärderade tradingportföljen valde övriga i styrelsen att förbise detta. En kort tid efter det kraschade HQ Bank.

Genom att vara medveten om riskerna med grupptänkande kan man motverka det. En bra grund är att jobba medvetet med mångfald. Inte bara utifrån kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion och funktionsnedsättning utan också genom att inkludera medarbetare med olika perspektiv och kompetens.

Vässa dina kunskaper, få praktisk träning och bygg riktigt framgångsrika team med utbildningen Certifierad ledare.

9 tips för att motverka grupptänkande

1. Träna på att uttrycka olika synpunkter

Sträva efter ett öppet klimat där olika åsikter och idéer välkomnas, även de som avviker från ledarens eller den gemensamma gruppens. En övning kan vara att öppna mötet med att skicka en tuff fråga runt bordet som alla får svara på. En annan är att diskutera viktiga frågor två och två och sedan redovisa åsikterna för gruppen.

Lär dig om hur beteendemönster påverkar kommunikationen i utbildningen Effektiv kommunikation.

2. Öka mångfalden i grupper

En heterogen grupp med personer med olika ideologiska och sociala bakgrunder och kompetens måste ta hänsyn till flera olika perspektiv. Med skilda erfarenheter och synpunkter blir också problemlösningsförmågan bättre och det blir lättare att få fram nyskapande idéer.

Läs också om hur du som ledare kan skapa tillit i gruppen.

3. Uppmuntra ifrågasättande personer

Ofta finns det en bromskloss i teamet. Se den personen som en resurs och använd den väl. Visa uppskattning och förklara att gruppen behöver det ifrågasättande perspektivet.

4. Utse en djävulens advokat

Saknas det en ifrågasättande person? Utse alltid någon som får rollen att ifrågasätta och lyfta sådant ni inte tänkt på. Låt gärna denna roll cirkulera så att alla får prova det. Det är också bra träning i analytiskt tänkande och reflektion.

Här får du tips om hur du använder aktivt lyssnande som coachverktyg.

5. Bestäm hur ni ska bestämma

Sträva inte efter att alla ska tycka på samma sätt när ni fattar beslut. Det är ok att stå fast vid sina avvikande åsikter och ändå ställa sig bakom det beslut ni fattar gemensamt. Sträva hellre efter att vara överens om hur ni ska fatta beslutet.

6. Bjud in externa personer

Ta med en expert eller facilitator på mötet och be personen att utmana gruppens och medlemmarnas åsikter.

7. Använd referensgrupper

Vid större projekt kan man använda en grupp personer vars enda uppgift är att vara bollplank och ifrågasätta – inte att själva fatta några beslut.

8. Behåll verklighetsförankringen

Varje medlem i gruppen bör regelbundet prata om gruppens diskussioner med en utomstående de litar på och berätta hur denne upplever det som diskuteras tillbaka till gruppen.

9. Var uppmärksam på grupptänk-signaler

När gruppen börjar bete sig som en flock och medlemmarna ändrar uppfattning efter hur gruppen tänker är det en varningssignal. Till exempel när gruppen slutar fika med personer från andra avdelningar eller när en destruktiv vi-och-dem-känsla infinner sig.

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: