fbpx

Situationsanpassat ledarskap, en komplett guide

Situationsanpassat ledarskap, den kompletta guiden! Hur bra koll har du på det situationsanpassade ledarskapet? I den här artikeln har vi samlat allt, ja A L L T, du vill veta. Från teorin bakom modellen till hur du som ledare kan använda den för att bygga  välmående team.

Begär offert

Vad är situationsanpassat ledarskap?

Situationsanpassat ledarskap är en av världens mest erkända modeller när det kommer till ledarskap. Modellen utvecklades under 1960-talet av Paul Hersey och Ken Blanchard och går i korthet ut på att du som ledare anpassar ditt bemötande och arbetssätt efter en medarbetares situation.

För att förtydliga vad som menas med situation, så handlar det om vilka inre och yttre faktorer som påverkar medarbetaren i en specifik situation. Alltså, att en person som är ny på jobbet behöver ett annat typ av ledarskap jämfört med gammelgäddan som kan organisationen utan- och innantill. Det innebär att du som ledare har en flexibel inställning och kan växla ledarstil beroende på just situation.

Varför ska du använda dig av den här modellen? Hersey och Blanchard menar att genom att låta situationen styra ditt ledarbeteende möter och stöttar du medarbetaren på deras nivå. Varje medarbetare har olika behov, så som erfarenhet, styrkor, självständighet och självförtroende. I stället för att applicera ett och samma ledarbeteende på samtliga i teamet, anpassar du dig för att på bästa sätt utveckla var och en där de är i stunden.

PS. Det krävs träning för att bli en bra ledare

Innan du kastar dig in i vår guide vill vi bara säga: det är svårt att leda, vilket du förmodligen redan vet. Därför är det även svårt att omsätta en ledarskapsmodell i praktiken, oavsett hur erkänd den är. Ingen förväntar sig att du ska sparka in dörren till kontoret på måndag och börja ditt nya ledarskapsliv – sådant tar tid, det kräver mod och det kräver kunskap. Vill du ha praktisk träning också (efter att du har läst den här guiden) kan du boka en ledarskapsutbildning hos oss. Våra erfarna utbildare stöttar dig i det stora, det lilla och på lång sikt på vägen till att bli en säkrare och modigare ledare.

Modellen för situationsanpassat ledarskap

Modellen i sig utgår från fyra fält som representerar olika ledarskapsstilar och situationer. Men innan vi går igenom de olika fälten kan det vara bra att ha med sig en grundförståelse för hur modellen är tänkt att fungera.

  • Fokus ligger på den enskilde medarbetaren, eller som Hersey och Blanchard refererar till som följaren (follower). Modellen kan därför inte användas på en hel organisation eller en grupp människor utan kräver att varje individ i gruppen behandlas separat. Det finns såklart undantag där en ledarskapsstil passar flera, exempelvis en grupp nyanställda.
  • Du som ledare måste vara beredd på att växla mellan olika ledarskapsstilar utefter situationens behov, vilket kräver ett visst mått av flexibilitet.
  • Med modellen som stöd kan du följa varje enskild medarbetares resa och fortsätta utveckla ditt ledarskap i takt med att situationen förändras. Som att se någon gå från nyanställd till gammelgädda eller från tapetblomma till självlysande.

Illustration av modellen situationsanpassat ledarskap

Medarbetarens situation

Modellen för situationsanpassat ledarskap är indelad i 4 rutor (situationer) baserat på medarbetarens attityd och förmåga.

Ruta 1 (nybörjaren) och 4 (förebilden) har en hög nivå av attityd (behöver lite stöd).
Ruta 2 (den uppgivna) och 3 (den avvaktande) har en låg nivå av attityd (behöver mycket stöd).

Ruta 3 (den avvaktande) och 4 (förebilden) har en hög nivå av förmåga (behöver lite styrning).
Ruta 1 (nybörjaren) och 2 (den uppgivna) har en låg nivå av förmåga (behöver mycket styrning).

Attityd består av vilja och mod. Vilja handlar om intresse, motivation och engagemang. Medan mod rör vilken nivå av självförtroende medarbetaren har inför uppgiften.

Förmåga består av kunskap och färdighet. Kunskap rör såväl den teoretiska kunskapen som kunskap om den aktuella organisationen. Med färdighet menas förmågan att omsätta kunskapen i praktiken, förmågan att samarbeta samt talang.

Ledarens situation

Pilarna i modellen visar vilken typ av ledarskap som behövs i de 4 rutorna: mer styrande eller mer stödjande.

Styrande ledarskap fungerar mera uppgiftsbaserat. Det är du som ledare som fattar besluten, utan gruppens åsikt, och berättar vad som ska göras, när och hur. Visa sedan uppskattning gentemot medarbetaren som följer instruktionerna.

Stödjande ledarskap är mera relationsbyggande. Medarbetaren får mer ansvar och större beslutanderätt. Här fungerar du som ledare mer som ett bollplank och kommunikationen består till större del av uppdateringar och briefer. Metoden kan ses som mer av ett gemensamt skapande och uppskattning visas medarbetaren som tar ansvar.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är personer utan situationer som ska appliceras på modellen. För att göra det lättare att första vad vi menar följer här fyra exempel på hur du kan kategorisera efter situation.

Kategori 1: Nybörjare

Alla har vi varit nybörjare någon gång. Det kan vara allt från att börja ett nytt jobb till att lära sig nya funktioner i organisationens affärssystem eller att fickparkera. Om vi tar fickparkera som ett exempel, i början är det lätt att känna sig uppgiven och frustrerad, kanske tappar du till och med självförtroende som bilist. För att komma till rätta med situationen behöver du råd. Någon som förklarar och visar hur du ska göra. Sedan är det upp till dig att öva och bli bra på det du gör.

Som chef är det mest passande att applicera det styrande ledarskapet, du ger instruktioner och visar hur något ska göras. Om du har en ny medarbetare i ditt team, har du koll på hur onboardingplanen ser ut (om det ens finns någon)? Vad är det viktigaste att lära sig först? Hjälp personen att prioritera och ge tydliga exempel på vad du räknar till välutfört arbete. För det andra, vilka är de tysta spelreglerna? Går det att komma fem minuter efter att ett möte har börjat, eller är det en dödssynd att inte dyka upp på utsatt tid? Får man gå till tandläkaren under arbetstid? Är det okej att arbeta hemifrån? Genom att besvara den här typen av frågor vinner du både förtroende och tid.

Reflektionsuppgift:

När var du nybörjare sist? Vad hade du för förutsättningar och vad saknade du? Sätt dig själv i din nya medarbetares situation, vad hade du velat veta när du började? Ta hjälp av dina egna erfarenheter för att bli bättre på att själv ge instruktioner.

Tips! Utbildningen Ledarskap för erfarna chefer lägger fokus på din ledarroll, med Full Range Leadership Model som ram. Du lär dig utveckla och använda det som du, din grupp, organisation eller enskild personal behöver just nu: en dynamisk ledare med ett transformativt ledarskap.

Kategori 2: Uppgiven

En person som befinner sig i en situation av uppgivenhet kan upplevas låg i attityd och förmåga. Men avfärda inte det som att någon är på dåligt humör eller ställer sig motvilligt till förändring. Det handlar i grund och botten om en uppgift som är för svår för dem att lösa. Visa i stället att det är okej att göra fel, håll personen om ryggen och peppa. Undvik även att säga när något blev fel eller dåligt – här gäller det att bygga på det inre modet!

Som ledare behöver du applicera både det styrande och stöttande ledarskapet. Fokus är att förklara varför vi gör något och uppmuntra personen till att klara av uppgiften. Hjälp personen att förstå helhetsbilden och ge feedback ofta. Det kan också vara bra att få diskutera sin oro och prata om det som gnager inombords. Oftast kan det vara till stor hjälp att bara få uttala en nervositet eller rädsla inför något, bjud in personen i problemlösningen. Oftast finns svaret närmre till hands än vi tror. För att ändra en attityd behövs stöttning, vilket i sin påverkas av ditt sätt att styra.

Reflektionsuppgift:

Handen på hjärtat, när kände du uppgivenhet inför en uppgift? Eller en roll? Kanske finns det en sådan situation i ditt eller din medarbetares liv just nu? Lista tre saker som kan hjälpa dig.

Exempel:

Jag förstår inte det nya systemet vi jobbar i, det blir bara fel när jag använder det och mitt självförtroende sjunker för varje dag. Jag är säker på att mina kollegor himlar med ögonen bakom min rygg och tycker att jag är värdelös på mitt jobb.

  1. Jag behöver någon som visar mig hur jag gör i lugn och ro.
  2. Jag behöver öva på de nya funktionerna innan det blir skarpt läge.
  3. Jag vill prata med min chef och berätta hur jag mår.

Tips! Utbildningen Ledarskap nivå 2: Bygga team är en ledarskapsutbildning som ger dig metoder och verktyg för att öka måluppfyllnaden i organisationen. Du får kunskaper i hur du utvecklar ett effektivt samarbete i en organisation där alla når sina mål. Resultatet blir ökade intäkter, lägre kostnader och större trivsel.

Kategori 3: Avvaktande

En person i situationen avvaktande är ofta en person med låg attityd men hög förmåga. En person som kan sitt hantverk, men som av någon anledning inte vill eller kan utföra sina uppgifter. Det kan vara någon som inte kommer in i arbetsgruppen, eller som inte är van att vara ny utan vill vara bäst från början. Här kan det vara bra om någon annan hjälper till att avlägsna de hinder som finns.

Som ledare vill du applicera det stöttande ledarskapet. Personen kan ju faktiskt själva arbetet som ska utföras och behöver inte instrueras. Stäm i stället av med personen, kolla läget och erbjud dig att hjälpa till med att lägga upp arbetet. En uppgift kanske behöver brytas ned i steg med regelbundna avstämningar. Fråga hur du som chef bäst kan stötta personen. Du kanske behöver gå in och prioritera, be andra i teamet att inte tilldela personen fler uppgifter eller att faktiskt göra något åt en gruppdynamik som inte fungerar. Ibland kan det även röra sig om en person som är eller är på väg att bli utbränd, ett viktigt skäl till att fånga upp personen innan det blir värre!

Reflektionsuppgift:

Hur reagerar du själv i en situation där du bemästrar hantverket men själva miljön gör det omöjligt för dig att arbeta? Kan du förebygga att just det här ska uppstå på din arbetsplats och bland dina medarbetare?

Tips! Utbildningen Ledarskap nivå 3 – Coachande ledarskap är en utbildning med inriktning på coachande ledarskap som ger dig en metod som bidrar till att du, dina medarbetare och verksamheten växer. Du får kunskap och verktyg för att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt och utvecklas genom att ta mer ansvar för lösningar och möjligheter på arbetsplatsen.

Lästips! Vad är organisationskultur? 6 tips om värdeord

Kategori 4: Förebild

I den här kategorin hittar vi personer med hög attityd och hög förmåga. En person som kallas experten, proffset eller bäst i världen på valfri superkraft. De sitter ofta på en otrolig kunskapsrikedom och en stor drivkraft är att få arbeta framåtlutat med att måla upp visioner för framtiden.

Den här kategorin är oftast den mest skrämmande för chefer, det kan upplevas som en konkurrenssituation och personen kan av ren rädsla hållas tillbaka. Här är det för det första viktigt att du som chef har självinsikt och självförtroende i din roll! Sedan är det dags för dig att ta på dig mentorhatten. Delegera över ansvarsområden till personen, använd det som en konkret avlastning för dig själv. Gör dem till kunskapskällor och sprid det vidare till resten av teamet. Visa tillit och undvik detaljstyrning, prata i stället med personen mer som en jämlike som delar samma insyn och förståelse. Och glöm inte att visa uppskattning. Det är lätt att tro att de som är bra på något vet om det, men även Liza Minelli växer förmodligen när någon säger att hon är bra på att sjunga.

Reflektionsuppgift:

Hur känner du inför den här beskrivningen? Känner du dig hotad så är ett bra första steg att bli mera trygg i ditt eget ledarskap. Passar beskrivningen in på någon i ditt team? Kanon! Hur kan ni på bästa sätt hjälpa och komplettera varandra? Tänk om du äntligen skulle kunna hämta på dagis tre dagar i veckan för att du kan delegera överflödiga uppgifter till ett riktigt proffs? Winwin!

Tips! Utbildningen Leda andra ledare är en inspirerande utbildning som ger dig viktiga verktyg för att leda andra ledare . Du kommer kunna hjälpa dina ledare ute i organisationen att prioritera rätt, växa, kliva fram och få rätt saker att hända i verksamheten.

Varför situationsanpassat ledarskap?

Modellen går ut på teorin att människor befinner sig på olika mentala platser beroende på vilken situation de befinner sig i. Givet situationen så behöver de olika typer av ledarskap. För att modellen ska fungera, krävs det dock att du som ledare har förmågan att anpassa ditt ledarskap baserat på var dina medarbetare befinner sig i matrisen.

Återigen, att leda är ett hantverk och en kunskap som kräver underhåll. Vilken situation tror du är svårast att hantera för just dig?  Behöver du utveckla ditt stöttande ledarskap? Eller har du svårt för att ge tydliga instruktioner? Eller behöver du bygga på ditt självförtroende i rollen som ledare?

Våra mest populära och kompletta ledarskapsutbildningar är Certifierad ledare 1.0 och Certifierad ledare 2.0. Här får du som ledare jobba aktivt med din egen roll och verksamhet, tillsammans med inspirerande utbildare som själva har många års erfarenhet av att vara chefer. Du får träna praktiskt på kunskap, verktyg och modeller som hjälper dig att lyckas i din roll som chef. Genom att reflektera över ditt eget ledarskap så ger du dig själv chansen att bli bättre! Det är inte bara dina medarbetare som växer, du blir på köpet en bättre chef.

När du vet vad du behöver bli bättre på hjälper vi dig såklart gärna att öva på exakt det.

Har du koll på vår utbildningsmodell SPRINT? Där ingår praktisk träning med fokus på dina individuella behov och utmaningar, före, under och efter utbildningstillfället. Läs mer om det här: Sprint – upplevelsebaserad utbildning

Lycka till!

 

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: