Självbestämmandeteorin – 3 steg till inre motivation

Vad är det egentligen som gör att vi trivs och vill prestera på jobbet? Många decennier av forskning visar hur yttre faktorer som hög lön eller en saftig bonus knappt har någon effekt alls på vår motivationsnivå. Om vi däremot får uppleva autonomi och gemenskap händer det häftiga grejer. Här kan du se en video och läsa mer om självbestämmandeteorin och hur du kan öka din egen och andras inre motivation.

Få viktig, praktisk träning och kvitto på din kompetens i att leda och motivera andra, i det populära utbildningsprogrammet Certifierad ledare. Läs mer & boka här!

företagsanpassad utbildning?

Har du svårt att känna dig motiverad på jobbet just nu? Eller upplever du att dina medarbetare gör bara precis det de måste, utan större engagemang? Du som är chef eller ledare försöker kanske peppa dem genom att sätta upp mål och ge olika typer av belöningar och bonusar, men du ser inga direkta effekter i form av engagemang hos dem? Då kan den här artikeln hjälpa dig att gräva lite djupare i vilka saker som behöver finnas på plats för att du, eller dina medarbetare, ska känna inre motivation.

Den överraskande sanningen om vad som motiverar oss

Det finns ett antal olika teorier om vad som skapar motivation och engagemang hos oss människor. Författaren Daniel H Pink, som bland annat skrivit boken Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us beskriver i den hur pengar – i form av bonus eller löneökning – inte är det som motiverar oss mest. Missförstå oss rätt, lön är en viktig hygienfaktor. Betalar du för lite, mister du bra personal. Men det är ingen källa till motivation och engagemang. Fredrik Herzbergs berömda motivationsteori understryker detsamma. Läs mer och se en video om den HÄR: Så behåller du toppförmågorna.

Två andra som har forskat på det här sen 1970-talet är Edward Deci och Richard Ryan. Redan från början ville de fokusera på att undersöka olika typer av motivation och hur de påverkar vårt beteende, hellre än att prata om varför man känner större eller mindre motivation i olika situationer.

Självbestämmandeteorin och skillnaden mellan inre och yttre motivation

Deci och Ryan kom fram till att det finns två grundläggande former av motivation som fungerar på olika sätt; inre motivation (autonomous motivation) och yttre motivation (controlled motivation).

Vad är inre motivation?

När du gör något av helt egen vilja – för att du tycker att det är viktigt, kul, intressant eller värdefullt – då drivs du av din inre motivation. Vad som driver just dig vet du nog bäst själv.

Och vad är yttre motivation?

Yttre motivation är det vi upplever när vi gör något för att få en belöning eller undvika att få ett straff. Det kan handla om uppmuntran i form av priser eller bonusar, känslan av att vi behöver gå till jobbet för att få ihop pengar till mat och hyra, eller att vi drivs att göra uppdateringar i sociala medier för att inkassera viktiga like-tummar (i jakt på högre social status). Yttre motivation kan också handla om att vi gör saker för att vi tror att det förväntas av oss eller för att vi känner tvång från andra.

När vi pratar om att öka motivationen på jobbet är det ofta den yttre motivationen vi tänker på, eller hur? Vi belönas med pengar för arbetet vi gör, och bonusar om vi levererar extra mycket. Sköter vi oss dåligt kommer vi troligtvis bestraffas på något sätt, kanske till och med förlora jobbet.

Vill du öka din kunskap och få nya verktyg för att bygga en stark organisationskultur? Läs mer om utbildningen Stärkt företagskultur & värderingar HÄR.

Inre motivation ger större engagemang

Att använda mål och belöningar är inte dåligt i sig, det kan motivera oss att göra det vi behöver. Kanske har du själv en klocka eller app som peppar dig med veckomål för träningen, eller en kompis som du tränar tillsammans med för att hålla igång till exempel? Det är tydliga exempel på yttre motivationsfaktorer som faktiskt fungerar.

Och hur många av oss skulle fortsätta gå till jobbet om lönen uteblev? Troligtvis inte så många. Men det Deci och Ryan kom fram till i sin forskning var att om man verkligen ska känna engagemang för något, till exempel sitt arbete, krävs det en känsla av inre motivation. Med inre motivation på plats presterar vi bättre, mår bättre och är mer engagerade i det vi gör.

Hur lockar man fram inre motivation hos någon annan?

Okej, hur gör jag då som chef för att få mina medarbetare att känna den här inre motivationen som är så viktig?

Svaret är att det kan du inte. Konstpaus.

Du kan aldrig tvinga fram någon annans (eller din egen!) inre motivation. Men som ledare och chef kan du absolut skapa förutsättningar för inre motivation hos just dina medarbetare. Och till viss del hos dina kollegor. Det Deci och Ryan också kom fram till var nämligen att alla människor, i alla delar av världen, har tre grundläggande behov som behöver vara tillgodosedda för att över huvud taget kunna känna inre motivation. Det här är grunden till Självbestämmandeteorin (Self Determination Theory – förkortat SDT).

Självbestämmandeteorin – autonomi, kompetens och samhörighet

Genom Självbestämmandeteorin beskrivs tre grundläggande behov som behöver uppfyllas för att känna inre motivation: autonomi, kompetens och samhörighet.

Autonomi, alltså självbestämmande, förklarar Deci och Ryan som ett grundläggande universellt mänskligt behov. Att känna sig självständig och uppleva att man har möjlighet att påverka sitt eget liv är ett behov som måste tillgodoses för att en människa ska må bra och kunna prestera sitt allra bästa. Har vi inte någon känsla av autonomi i livet kommer det få negativa konsekvenser för oss på ett psykologiskt plan eftersom det betyder att vi inte kan påverka vår situation.

Kompetens handlar om att lita på din egen förmåga och känna dig trygg i att du kommer klara de uppgifter du har framför dig. I det här begreppet ingår också att veta vad du är bra på, och uppleva att du kan utvecklas och bli bättre på det du gör.

Samhörighet, tillhörighet eller gemenskap är också en viktig byggsten för att känna inre motivation. Kraften i att tillhöra en grupp och vara accepterad för den man är ska inte underskattas. Kanske har du själv upplevt styrkan i samarbete, att tillsammans med andra göra någonting större än det ni gör var för sig? Just känslan av att bidra till gruppens framgång, att det man gör påverkar andra, och att andra bryr sig om dig, är viktigt för de flesta människor.

Om du lyckas tillgodose de här tre behoven finns det goda förutsättningar för att känna inre motivation och engagemang, passion och livsglädje. Det gäller alla områden i livet, både privat och på jobbet och enligt Deci och Ryan är det samma tre behov oavsett var i världen du bor, eller vilken grupp du tillhör.

3 steg som skapar förutsättningar för inre motivation på jobbet

Först och främst bör du fråga dig: Har vi de grundläggande hygienfaktorerna på plats för allmän trivsel på jobbet? Får medarbetarna skäliga löner, har de rimliga arbetstider och en säker och trygg arbetsmiljö? Om inte – börja där. Utan det på plats kan du inte räkna med något större engagemang hos era anställda.

Nästa steg är att se över hur förutsättningarna ser ut kring autonomi, kompetens och samhörighet för dina medarbetare. Hur kan ni tillsammans utvecklas genom att utgå från de tre behoven i självbestämmandeteorin?

1. Öka autonomin på jobbet

Tänk igenom vad ni har möjlighet att erbjuda i form av självständighet på er arbetsplats. Och kom ihåg att det är den anställdas upplevelse av autonomi som är viktigt här, inte vad ni som ledningsgrupp tycker att självständigt arbete betyder. Vilka förutsättningar kan vi ge för att medarbetarna ska kunna jobba relativt självständigt och känna ett ägandeskap över det de gör?

Prata med dina medarbetare och försök förstå vad som behövs för att just de ska känna mer självständighet. Börja med små saker som du vet att du kan erbjuda i form av frihet och ansvar. Kanske räcker det för en medarbetare att få planera sina arbetstider mer självständigt eller att få styra hur en del arbetsmoment ska genomföras? Och en bonus: Bara genom att du frågar dina medarbetare om hur de vill jobba kommer de känna att de är med och påverkar sin situation. Alltså ett första steg mot autonomi.

Minikurs: Medarbetarsamtal i praktiken. Lär dig enkla, effektfulla knep och träna på att hålla utvecklande medarbetarsamtal. Ingår i Framfots guldmedlemsskap!

2. Träna upp er gemensamma kompetens

Steg 1A när det gäller kompetens är att uppmärksamma vad dina medarbetare gör bra, och ge positiv feedback. På så sätt hjälper du dem att själva se vad de är bra på. Det är faktiskt möjligt att de inte själva förstår riktigt vad som är deras styrkor på jobbet!

Lästips: Konsten att ge feedback – 8 tips som hjälper er att utvecklas.

Utveckling är också viktigt i det här sammanhanget. För att fortsätta vara på topp måste vi fortsätta träna. Ju mer vi lär oss desto mer ökar vår känsla av kompetens. Och just att få utvecklas och växa på jobbet är en av de saker som rankar högt i olika undersökningar om medarbetarnöjdhet. Ställ därför frågan vid varje medarbetarsamtal om det saknas någon kunskap för att kunna genomföra jobbet på bästa sätt, och erbjud utbildning när det behövs. Det tjänar både verksamheten och den enskilda medarbetaren på.

Här kan du göra vår kostnadsfria utbildningsanalys och få svar på vilket som är ditt bästa nästa steg. 

3. Bygg på er gemenskap

Försök att bygga en kultur och arbetsmiljö där det är tydligt att varje medarbetares jobb är viktigt för helheten. Säg det, och säg det ofta! ”Det här ser jag att du bidrar med till teamets framgång, eller organisationens mål.”

Det kan gälla hens arbetsuppgifter eller hur personen bidrar till gruppen på ett positivt sätt med sitt beteende och sina värderingar. Visa att du uppskattar dina medarbetare och uppmuntra andra att visa varandra uppskattning även inom gruppen.

Det är också en bra idé att vara tydlig med vad företaget har för vision och mål. Berätta för era medarbetare vad ni står för som organisation. Vad är ert ”varför” och varför passar just era medarbetare in i det? En människas egen inre motivation kan stämma överens med organisationens vision och mål och det kan också skapa en känsla av samhörighet.

Få kunskap och praktisk träning som hjälper dig att bygga starka team i utbildningen Ledarskap nivå 2. Läs mer här!

Sammanfattningsvis kan man säga att ju mer en persons motivation kommer inifrån en själv desto större engagemang, arbetsglädje och välmående kan uppnås. Och du som chef kan faktiskt skapa de förutsättningar som behövs för att dina medarbetare ska kunna hitta den inre motivationen själva på jobbet.

Stort lycka till! 🙂

FLER LÄSTIPS:

Den viktigaste faktorn för effektiva team – så skapar du psykologisk trygghet på jobbet

8 tips som ökar engagemanget

Så ökar ni er viktiga känsla av sammanhang (KASAM) på jobbet + KASAM-test!

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: