Coachande ledarskap – allt du behöver veta och 7 steg för att komma igång

En snabbfotad ledare som hjälper personalen att nå sin fulla potential. Som skapar motivation och engagemang – samtidigt som hen själv får mer tid för annat. Det låter rätt bra, eller hur? Här är allt du behöver veta om coachande ledarskap och 7 viktiga tips till dig som är eller vill bli en coachande ledare.

Två kvinnor i samtal i kontorsmiljö

offert utbildning

Den moderna chefen – har hen svar på alla frågor?

Den traditionella chefsstilen att leda genom detaljstyrning, direktiv och kontroll funkar allt sämre. Helt enkelt eftersom den innebär orimliga krav på chefen som måste kunna hålla takten i dagens halsbrytande utvecklingstempo. Därför ökar behovet av ett ledarskap som snabbfotat och agilt kan navigera mellan olika situationer och omställningar.

Vi är nog många som håller med om det coachande förhållningssättet är bra. Men när tempot är högt och någon av dina medarbetare kommer till dig med ett problem som behöver lösas – vad gör du? Chansen är stor att du svarar med ryggmärgen: ”Gör si och så, kontakta den och den och säg så här”?

Att komma med ett svar, ett förslag eller ett råd sker ofta i ren omtanke och vilja att hjälpa. Dessutom är det ett tidseffektivt sätt att lösa problemet: bocka av, gå till nästa punkt och nästa person som väntar på svar från dig. Men det är också en kortsiktig lösning och inte hållbart på sikt. Varken för dig, för din medarbetare eller er verksamhet.

Om den typiska chefen för några decennier sedan var den allvetande specialisten som gav svar och pekade med hela handen, så är den moderna chefen den som inser att den inte har – och inte kan ha – svar på alla frågor. Den framgångsrike ledaren satsar istället på att skapa en lärandekultur och är den som ställer de rätta frågorna för att hjälpa sin personal att nå sin fulla potential och samverka på bästa sätt. 

Bli Certifierad ledare! Utbildningsprogram i 3 delar, där du blir expert på coachande ledarskap. Läs mer & boka här.

Coachande chefer är efterfrågade – och inte så vanliga som man kan tro

Det är inte bara de yttre faktorerna som kräver nya former av ledarskap. Undersökningar visar också att medarbetare efterfrågar mer återkoppling och coachning av sina chefer. Det visar sig att ju bättre cheferna är på att ge feedback och uppföljning, desto mer motiverade blir medarbetarna. Engagemang och prestation ökar.

Få konkreta verktyg & praktisk träning för att bli en riktigt bra coachande ledare. Ledarskap nivå 3 börjar direkt när du bokar. Läs mer här!

Inte särskilt förvånande försöker allt fler företag utveckla ett coachande ledarskap. Men det är inte så lätt som det låter. För några år sedan kom ledarskapsforskaren Simon Elvnäs, KTH, med sin forskning som visade att svenska chefer och ledare trodde att de ägnade sig mycket mer åt coachning än de verkligen gjorde.

Glappet var rätt stort. Cheferna tyckte att de la ungefär 40 % av sin tid på att ge feedback och coacha sina medarbetare men i själva verket ägnade de mindre än 5 % av sin tid till det (!). Den mesta tiden lades istället på att informera, instruera och prata.

Ja, det kan låta lätt att coacha sina medarbetare men det kräver tålamod, träning och medvetenhet.

Motiverande samtal som verktyg för en coachande ledare

Att öppna upp för delaktighet, lyssna och i vissa fall kompromissa är också ett framgångsrikt recept för att hitta och aktivera ett driv hos dina medarbetare. I den här videon får du tre tips som hjälper dig att använda motiverande samtal som en bra katalysator för det.

Nyhet! Utbildningen Motiverande samtal i praktiken ger dig konkreta verktyg för att hjälpa andra till förändring. Läs mer här!

Vad är coachande ledarskap?

Ett coachande ledarskap handlar om att uppmuntra medarbetaren att växa och utvecklas genom att hitta sina egna lösningar och svar. Med ett coachande förhållningssätt låter du personen själv hitta vägen framåt, eftersom det stärker motivation och engagemang. Målet med coachning på arbetsplatsen är att skapa självständiga och ansvarstagande medarbetare.

Det kan definieras som att hjälpa en person att lära, hellre än att lära hen något. Eller som Sir John Whitmore, en av upphovspersonerna bakom begreppet, uttryckte det: ”Coachande ledarskap är ett sätt att frigöra en persons fulla potential för att maximera dennes prestation.”

Din uppgift som coachande ledare är att, när det passar, driva samtalet framåt men undvika att komma med egna svar eller styras av egna värderingar.

Det är viktigt att komma ihåg att det coachande ledarskapet inte passar alltid eller för alla. Läs mer om det längre ner i artikeln.

Chefscoachning: skaffa nya perspektiv och utveckla din ledarstil med individuell chefscoachning hos Framfot. Läs mer här!

En coachande ledarstil kännetecknas av att ledaren:

 • Är närvarande och förtroendeingivande. Som coachande ledare måste du ha inblick i medarbetarnas vardag. Tillit i relationen chefen-medarbetaren är central för att medarbetaren ska våga utvecklas.
 • Lyssnar aktivt och ställer kraftfulla frågor. Som coach behöver du ställa frågor som driver framåt och få medarbetaren att utforska, komma till insikt och handling. Här lär du dig mer om konsten att lyssna aktivt.   
 • Ger stöd och feedback. Du vet hur du gör för att lyfta medarbetarens styrkor och uppmärksamma framstegen som hen gör. Även ge konstruktiv, specifik feedback. 
 • Kommunicerar öppet och ärligt. Det du säger i ord och kroppsspråk måste stämma överens.
 • Analyserar och sätter i sammanhang. Du kan bena upp problem och hjälpa till att sätta upp en handlingsplan. Du kan också förena individens och organisationens mål med varandra.

Så, när medarbetaren kommer till den coachande chefen med sitt problem, kan det låta nåt i stil med:

Medarbetaren: ”Jag har problem med xx och vet inte hur jag ska lösa det.”

Den coachande chefen: ”Hur tänker du, hur skulle du vilja lösa det?”

Medarbetaren: ”Kanske så här och så här …”

Den coachande chefen: ”Vilken effekt skulle det få? Finns det fler alternativ?”

Och så vidare. Tills medarbetaren har kommit fram till en lösning.

Nyfiken på hur du kan utvecklas inom ledarskap? Gör vår kostnadsfria utbildningsanalys här.

Utmaningar och fallgropar   

Så här långt kan vi konstatera att fördelarna med ett coachande förhållningssätt är många. Men det finns både utmaningar, fallgropar och tillfällen när coachning inte alls är lämpligt.

Den största utmaningen med ett coachande ledarskap är att det tar tid. Du som chef måste ha ett långsiktigt perspektiv, vara beredd att träna på det och ladda upp med tålamod. Men insatserna kommer inte att vara förgäves.

En annan svårighet är perspektivbytet. Det är vanligt att man utgår från sitt eget perspektiv men här är det medarbetarens perspektiv, förståelse och lösning som ska vara i fokus.

Coachning är komplext och passar inte för alla medarbetare eller i alla situationer, vilket gör att du som chef måste var flexibel och veta när du ska använda coachning och inte.

Det vanligaste misstaget är att vi faller in i vårt vanliga beteende att ge tips, förslag eller lösningar när någon kommer med en fråga eller ett problem. Ofta lyssnar vi med ett halvt öra på den som undrar något, drar snabba slutsatser, levererar ett svar och går vidare. Coachande ledarskap är den direkt motsatsen till det. Här handlar det om närvaro, fullt fokus och att låta medarbetaren själv hitta lösningen.

Ett annat vanligt misstag är att vi avbryter eller börjar prata för att fylla ut tystnaden. En gyllene regel inom coachning är att kunna lyssna aktivt och kunna ställa öppna frågor som driver samtalet framåt.

Börja din resa med oss idag! I Certifierad ledare 1.0 jobbar du praktiskt med din egen roll och organisation, genom hela utbildningen. Tillgänglig 100% på distans.

När passar coachning?

Även om coachande ledarskap är på uppsving måste vi förstå att det inte fungerar i alla situationer eller med alla medarbetare.

Coachning är mest effektivt för att lösa problem och utmaningar, och passar bra för att utveckla och nå långsiktiga mål. Eller för att ge konstruktiv feedback för att hjälpa medarbetare att växa. Det är allra enklast och ger bäst effekt med motiverade personer och kan vara svårt med anställda som saknar driv eller intresse.

Som chef behöver du titta på dina medarbetares utvecklingsnivå och grad av kompetens och engagemang. Det fungerar till exempel bra att coacha en person som har hög kompetens, men som inte riktigt vågar eller är osäker på sin kompetens. Om du däremot har en ny medarbetare med låg kompetens inom området men med högt engagemang är det bättre att instruera tills personen har tillgodogjort sig kompetensen som krävs.

Coachning passar bra när:

 • medarbetaren vill få till en förändring och kan fatta egna beslut i frågan
 • personen står inför ett problem som har flera möjliga lösningar
 • den medarbetaren behöver stöd för att utveckla sitt sätt att hantera sina arbetsuppgifter
 • ni ska inventera medarbetarens nuläge och behov.

Coachning passar inte bra när:

 • medarbetaren saknar driv och intresse
 • det redan finns ett givet svar, en lösning eller regel för problemet eller frågan
 • situationen är mycket brådskande eller akut
 • medarbetaren inte har den kompetens som behövs för att kunna lösa problemet eller uppgiften.

Det finns olika modeller för ett coachande samtal. Du kan till exempel använda vår mall Coacha enligt NÖHRD® som du laddar ner här.

Kom igång med ditt coachande ledarskap – 7 steg

1. Observera dig själv

Det är som sagt en vanlig uppfattning bland chefer att de coachar mycket mer än de faktiskt gör. Så ett bra första steg är att observera dig själv under en vanlig arbetsdag för att se hur mycket du coachar nu.

En måttstock är att titta på hur mycket färdiga svar, lösningar och råd du ger. Bestäm en dag och ta en halvtimme i slutet av arbetsdagen där du reflekterar.

2. Kartlägg din situation som chef

Hur ser arbetsvardagen hos er ut? Vilka medarbetare ska du coacha? I vilka situationer ska du coacha? Fundera över punkterna ovan (När passar coachande ledarskap och när passar det inte) och bestäm dig för hur du ska göra.

3. Träna på att lyssna

A och O inom coachning är att lyssna aktivt. Som coachande ledare måste du hela tiden vara medveten om att det ÄR svårt att inte ge förslag på lösningar. Ta ett steg bort från dig själv och dina egna tankar, bortse från att du vet svaren eller sitter på en lösning. Fokusera istället på medarbetarens beskrivning och förslag på att lösning.

4. Skapa en bank med öppna, kraftfulla frågor

Alltså, sådana frågor som får folk att tänka innan de svarar. Men OBS igen! Här gäller det att du som chef verkligen tränar på att vara tyst tills personen kan svara.

Exempel på frågor som utmanar och för framåt: ”Vad vill du kunna?”, ”Hur ser det ut när du är framme vid målet?”, ”Vilket är ditt nästa steg?”, ”På vilket sätt skulle det kunna bli roligare att genomföra?”

Lästips! Fler riktigt konkreta råd: Så håller du coachande samtal – tips till dig som chef

5. Avsätt tid för din satsning

Utan träning kommer du ingen vart. Ge dig själv en god chans att lyckas och avsätt tid för att träna, träna, träna på ditt coachande ledarskap regelbundet.

Ett sätt kan vara att gå utbildning där du får träna praktiskt med en av våra erfarna utbildare! Ledarskap nivå 3 – coachande ledarskap ger dig det och du väljer själv om du vill delta fysiskt eller 100% på distans.

6. Berätta för dina medarbetare om dina planer

Förbered ditt team på att du tränar dig på att bli mer coachande och därför till exempel inte kommer att ge dem lösningar eller svar lika snabbt som tidigare.

7. Följ upp dig själv

Om du har gjort ovan punkter rätt borde du ha minskat på råden och ökat ditt coachande 🙂

STORT LYCKA TILL!

FLER LÄSTIPS FÖR DIG:

Håll coachande samtal – viktiga tips till chefen

Så använder du spegelneuroner i ditt ledarskap

Myten om kroppsspråket och sanningen bakom

Så bygger du ett framgångsrikt team

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: