fbpx

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift mot ohälsa fokuserar på ledarskapet

Allt mer forskning pekar på att den sociala arbetsmiljön är avgörande för människors välmående och förmåga att prestera. Sedan den 31 mars 2016 gäller nya arbetsmiljöregler mot ohälsa. Se dem som en hjälp att öka välbefinnandet – och lönsamheten.

Kvinnlig ledare Framfot

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Ändå ökar andelen sjukskrivningar till följd av både stress och kränkningar.

Därför har Arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter som är anpassade till dagens arbetsliv. De förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra för att skapa och upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö. Syftet är att göra det lätt att med rätt åtgärder minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Se arbetsmiljöarbete som investering

I sociala medier går Arbetsmiljöverkets film om den sjuka arbetsstressen varm. Myndigheten lyfter blicken från den fysiska säkerheten till den psykosociala miljön, alltså hur vi har det på jobbet. De nya föreskrifterna innebär att arbetsgivaren ska se till att chefer och ledare vet hur man förebygger och hanterar både ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. De ska också få förutsättningar att omsätta kunskaperna i praktiken.

Låter det som en skrivbordsprodukt? Det är det inte. Utöver Arbetsmiljöverkets eget mångåriga remissarbete i samverkan med arbetsmarknadens olika parter, finns det allt mer forskning som understryker vikten av en god social arbetsmiljö. Så när du prioriterar att jobba med arbetsmiljöfrågor; se det inte som en kostnad. Betrakta det istället som den investering det är. När dina medarbetare mår bra, trivs och jobbar mot tydliga mål i tydliga roller, ökar lönsamheten.

Satsa på ledare med självkontroll

Det räcker dock inte med att göra en kortsiktig uppryckning eller enstaka punktinsatser. En avhandling i samarbete mellan forskare från University of Georgia, University of Cincinnati och Michigan State University visar – i korta drag – att ett inkonsekvent ledarskap som pendlar mellan orättvisa och rättvisa faktiskt kan orsaka mer negativ arbetsrelaterad stress än ett ledarskap som är konstant orättvist.

Ledare med bättre självkontroll tenderar att vara mer konsekventa över tid. Den goda nyheten är att självkontroll, precis som empati, affärsförståelse och många andra ledarfärdigheter, går att träna upp. Anställ bra ledare med förståelse för verksamheten och människorna. Och var vaken för möjligheter att kompetensutveckla dina befintliga ledare. Det vinner alla på.

Så gör du skillnad med föreskriftens fem huvudpunkter:

1. Ta ledning mot tydliga mål.

Engagera medarbetarna i att ta fram tydliga mål för den sociala arbetsmiljön. Målen ska främja hälsa och motverka ohälsa, till exempel genom stärkt kommunikation och ökat inflytande för dina anställda. Se sedan till att alla känner till målen och att ni aktivt jobbar i riktning mot dem.

2. Stå upp mot kränkande särbehandling.

Ta utsatta kollegor på allra största allvar. Det är ditt ansvar som chef att ingripa, agera och stoppa kränkningar. Skapa tydliga rutiner för hur ni hanterar mobbing, utfrysning och andra trakasserier. Medarbetarna ska veta vem de ska vända sig till och hur den som utsatts för kränkning snabbt kan få hjälp.

3. Ha full koll på arbetsbördan.

Se till att dina medarbetare vet vad de ska göra, vilket kvalitet som förväntas och när uppgiften ska vara klar. Det ligger på dig som chef att fördela arbetsbelastningen och hålla koll på att ingen knäar under en orimlig börda. Säkerställ att det finns tillräckliga resurser för att möta kraven i arbetet och var tydlig med dina förväntningar.

4. Schemalägg med hälsofokus.

Du kan inte längre stödja dig på arbetstidslagen om schemaläggningen samtidigt medför hälsorisker. Skiftarbete, långa arbetspass och krav på att vara ständigt nåbar kan medföra påfrestningar på välmåendet, även om tiderna tekniskt sett uppfyller lagen. Se till att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa.

5. Sätt rätt chef på rätt plats.

Som arbetsgivare ansvarar du för att dina chefer och ledare är beredda att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Visa genom handling att den sociala arbetsmiljön är av största vikt i er organisation. Kanske behöver ni öva på olika scenarion? Gör det då. Se till att det finns en långsiktig plan och utvecklingsmöjligheter inom området. Säkerställ också att det finns förutsättningar för cheferna att göra rätt genom tillräckliga befogenheter och ansvar för ett rimligt antal medarbetare.

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: