fbpx

Arbetsrätt eller fel, fel, fel

Om du som chef och ledare eller HR-person har koll på arbetsrätt får du ett rejält försprång. Och det underlättar förstås vardagen för alla på din arbetsplats. Här tipsar vi om hur du undviker vanliga misstag och annat som är viktigt att tänka på.

Arbetsrätt

För en tid sedan läste vi i tidningen om en chef som fått sparken för att hen gav presentkort istället för lön och övertidsersättning till sina medarbetare, vilket enligt arbetsgivaren räknades som svart lön.

Riktigt så uppenbara fel gör säkert inte du. Men när det kommer till arbetsrätt är det viktigt att ha tungan rätt i mun, så att du gör rätt och slipper onödiga missar. Här bjuder vi på några konkreta tips om vad du ska tänka på.

11 tips för att undvika vanliga misstag inom arbetsrätt

1. För att förstå de arbetsrättsliga lagarna behöver man också förstå att de skapades när arbetsmarknaden såg väldigt annorlunda ut. Peka-med-hela-handen-tänket krockar med många nutida och kulturella värderingar utifrån vad ett bra ledarskap är och vikten att motivera medarbetarna. Ändå är det de arbetsrättsliga lagarna och reglerna som sätter vilka spelregler som gäller och därför är det väldigt viktigt att känna till dem för att inte göra fel.

2. Du som chef är skyldig att påtala saker som inte är godtagbara på arbetsplatsen. Se till att ett oacceptabelt beteende inte utvecklas till någon sedvänja på arbetsplatsen.

3. Det finns inget som heter arbetsrättslagen. Arbetsrätt är ett område som täcker in flera olika lagar och regler, där de viktigaste är medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS). Utöver lagen ska du ta hänsyn till kollektivavtal som kan ändra vissa lagregler. Det kan till exempel vara uppsägningstider och det enskilda anställningsavtalet, som aldrig får vara sämre för arbetstagaren än vad lagen och kollektivavtalet säger.

4. Som arbetsgivare (chef) är det arbetsrättsligt ditt ansvar att leda och fördela arbetet. Det ska ske inom ramen för arbetstagarnas anställningsavtal – därför är det viktigt att definiera roller och ansvar redan där. Om det finns åsiktsskillnader är det normalt arbetsgivarens uppfattning som gäller. Det kallas arbetsgivarens ledningsrätt.

5. Viktigare förändringar av verksamheten eller arbetsförhållandena ska föregås av förhandlingar med facket. Det ska då vara förändringar som är av betydande art eller kan ha stor inverkan på arbetstagarens tillvaro eller arbetssituation. Nytt fikabröd kvalar inte in här.

6. Omplacering eller liknande får inte ske som bestraffning, diskriminering eller för att få en anställd att säga upp sig.

7. Uppsägning från arbetsgivarens sida kan ske antingen av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Vid arbetsbrist gäller bland annat turordningsreglerna och ibland även regler om företrädelserätt. Oavsett skäl så ska arbetsgivaren försöka omplacera arbetstagaren om det är skäligt.

8. Vid uppsägning av personliga skäl finns flera olika saker arbetsgivaren ska göra gällande. Det viktiga är dock att du som chef alltid har ett väldigt tydligt ansvar när det gäller att kommunicera vad som förväntas och att arbetstagaren verkligen förstått vad det innebär och vad som krävs samt att personen ifråga faktiskt får hjälp och stöd.

9. Innan arbetsrättsliga åtgärder kan komma på tal är det därför viktigt att du som chef ger arbetstagaren en rimlig chans att korrigera ett olämpligt beteende och ge en förståelse för vad som faktiskt förväntas. Detta medvetandegörande sker lämpligen genom en skriftlig erinran. Tänk också på att arbetsgivaren ska vara lyhörd för vad arbetstagaren behöver i sitt arbete; det kan till exempel röra sig om stöttning, frigjord tid eller kompetensutveckling.

10. Lagen om anställningsskydd är tvingande till arbetstagarens fördel. Det innebär att avtal som upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter inte är giltiga. Vissa regler kan dock ändras genom kollektivavtal, exempelvis uppsägningstiden.

10. De flesta tvister uppkommer inte på grund av vad arbetsrättsliga lagar säger utan på grund av personkonflikter, där lagarna är ett stöd för den ena eller andra parten. Det innebär att många personliga, arbetsrättsliga konflikter går att undvika genom bättre rekrytering, tydligare kommunikation, konflikthantering och ledarskap.

Vill du förvandla en snårig djungel full av förrädiska hål till ett verktyg med användbara spelregler rekommenderar vi vår utbildning Arbetsrätt i praktiken. Under två utbildningsdagar får du lära dig mer om arbetsrättsfrågor.

Tillsammans med en erfaren advokat som dagligen arbetar med arbetsrätt och som skrivit en praktisk handbok i ämnet, lär du dig vad arbetsrätt innebär i praktiken – hur du går tillväga vid anställning, ledighet, uppsägningar och omplaceringar. Dessutom får du färdiga dokumentmallar att ta med dig hem, samt möjlighet att diskutera konkreta situationer ur din vardag, med utbildaren.

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: