Effektivt beslutsfattande

För att komma framåt behöver du lämna något bakom dig

Effektivt beslutsfattande är en av de mest grundläggande byggstenarna i våra organisationer och team. Ju snabbare och mer strategiska beslut vi kan fatta, ju snabbare och mer framgångsrik utveckling. Tyvärr misslyckas ofta förändring därför att sådana beslut inte tas. Varför?

Att besluta sig för att göra något nytt, utan att avsluta eller släppa något gammalt är knappast ett beslut, snarare ett tillägg. Om t ex chefens beslut är att säljarna kommande kvartal ska lägga sin tid på att vårda befintliga kundrelationer, har hen bara gjort ett tillägg om hen inte också är tydlig med att mindre tid ska läggas på något annat, som t ex att finna nya kunder. Att behöva släppa och välja bort skapar ofta osäkerhet och ångest i beslutsfattande, och många anstränger sig för att slippa.

Att fatta beslut är att göra val. Att välja är också att välja bort och att göra tydliga prioriteringar och därmed bortprioriteringar.

Detta är viktigt eftersom:

– Vi kan fokusera mer effektivt på de nya val som gjorts

– Vi kan lättare dra åt samma håll i en organisation eller team om besluten hjälper oss att avgränsa fokus och släppa gamla alternativ.

– Att addera i beslutsfattande skapar en mer komplex arbetssituation och kräver mer mental energi av medarbetarna, vilket försvårar beslutsfattande generellt i teamen.

Många ledare fokuserar dessutom så mycket på det egna beslutsfattandet att de missar vikten av att involvera berörda medarbetare i beslutsprocessen. Att skapa delaktighet kring vissa beslut kan både förbättra kvalitén på besluten och öka motivationen för själva implementeringen av beslutet.

Ur lärandesynpunkt och tidseffektivitet kan det också vara klokt att dela på ansvaret för vissa beslut, eftersom väntan på chefens beslut ofta blir en flaskhals i processer. För att bryta trenden att medarbetarna ständigt vänder sig till chefen för alla typer av beslut och i stället öka medarbetarnas ansvar och självständighet kan chefen i stället för att ge direktiv börjar ställa frågor till sina medarbetare i beslutssituationer, så som:

– Vad tror du skulle ge bäst resultat?

– Vilka möjliga alternativ ser du?

– Vilka konsekvenser ser du av de olika alternativen?

– Vad behöver du för att kunna fatta den här typen av beslut själv?

En avgörande viktig faktor som kännetecknar de mest framgångsrika ledarna har visat sig vara just förmågan och viljan att fatta beslut när andra inte kan, och att skapa delaktighet kring besluten som fattas.

Hur fattar ni beslut?

Källa: HBR, Nick Tasler och Ron Ashkenas

 

Dags för bättre beslutsfattande?

Vill du att ni ska bli bättre på beslutsfattande och att få saker att hända - kontakta oss för förslag på tänkbara insatser.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.

Prenumerera på våra tips för framgång

Ligg steget före med praktiska tips du har direkt nytta av i din vardag.

Utbildning för framgång

Framfot erbjuder praktiska och behovsanpassade utbildningar inom ledarskap, sälj, marknadsföring, kommunikation och HR. Läs mer om våra kurser via nedanstående länkar.

Skapa ditt eget kursprogram[Skall ej användas]

Vi skräddarsyr utbildningen för dig och din organisation. Ring oss på 0220-600 680 så berättar vi mer. Eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Skräddarsy kursprogram