fbpx

Personal vs Produkt 2–1

Oavsett nedskärningar eller nyrekryteringar så finns det personal att ta hand om och investera i, så att företagets mål och affärsplan uppfylls och genomförs.

Kunskapen och förståelsen för vad välutbildad personal faktiskt betyder när det gäller konkurrenskraft och nytänkande har tyvärr inte alltid varit så välutvecklad. Traditionellt har fokus legat på produktutveckling, men idag när många produkter är tämligen likvärdiga, så gäller det att konkurrera med andra medel – än med produkten i sig.

Framsynta företagsledare och chefer inser då att kompetensutveckling av just chefer och personal är en nyckelfaktor för att vara kvar på marknaden, utveckla kundrelationer samt skapa ett innovativt framåtsyftande klimat. Det som förr kallades ”mjuka värden” har idag, med rätta, blivit solid hårdvara!

När nu fler och fler börjar inse kopplingarna mellan kompetent personal och företagets förmåga att uppnå sina mål, så är det av största vikt att man tänker till gällande upplägget för den viktiga kompetensutvecklingen. Det handlar då om att skapa strategier och strukturer för att både före och efter genomförda utbildningsinsatser ta hand om individer, samt nyvunna kunskaper, färdigheter och erfarenheter.

Forskningen visar att en övervägande del av de som går utbildningar och kurser inte får möjligheter att dra nytta av genomförd kompetensutvecklingsinsats när de kommer tillbaka till jobbet igen.

Alltså – HR på företaget måste skapa strukturer för hur man arbetar med vad som händer innan medarbetarna går på utbildning samt vad som händer när de kommer tillbaka.

  • Varför utbildning – behov?
  • Vilka förväntningar har företaget på individen och den nyvunna kompetensen?
  • Hur kommer den att implementeras i den ordinarie  verksamheten/produktionen?

Tre viktiga frågeställningar så att utbildningsinsatsen verkligen blir konkret hårdvara när man kommer tillbaka. Detta är dessutom en mycket positiv drivkraft för många anställda – att bli sedd, efterfrågad och uppskattad!

Om man inom HR arbetar medvetet och konsekvent med ovanstående, så kommer effekterna av genomförd personalutveckling att bli uppenbara – även för en svårflörtad företagsledning.

 

Kunskap är nyckeln till framgång!

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: