Är du trovärdig, övertygande och engagerad?

Mycket valsnack är det just nu och politikerna tävlar om att övertrumfa varandra. Intressant är då att se och lyssna till deras olika retoriska försök för att få fram sina budskap. Ibland upprepar de sin tes om och om och om igen med förhoppningen att den skall nötas in. Kan fungera om det görs med variation och finess, men om det bara blir att upprepa samma mening gång på gång, tenderar det att bli mer patetiskt än framgångsrikt.
Vi får också höra diverse personifierade historier för att vi skall känna igen oss och på så sätt ha lättare att ta till oss vad de vill få fram. Ni vet: ”Jag fick ett brev…..”, ”Sonja Persson jobbar som vårdbiträde………”. Funkar oftast bra eftersom vi då lystrar lite extra.

Nåväl….

Varför kommunicerar vi? Jo, för att få respons och då inte vilken respons som helst, utan rätt respons utifrån behov, syfte eller annan anledning till vår kommunikation. Ett verktyg för att påverka och övertyga andra brukar vi kalla retorik. Retoriken har sitt ursprung i Grekland och växte fram i samband med utvecklingen av demokratin. Man behövde då bli bättre på att torgföra sina åsikter och därmed övertyga andra om sin egen eller sina idéers förträfflighet.

Ett retoriskt tänk och upplägg kan appliceras på tal, text och bild och jag kommer här att fokusera på det talade ordet, samtalet. När vi kommunicerar så finns det ett antal faktorer som har stark påverkan på andra och dessa är:
Trovärdighet. Det handlar både om dig som person, det du säger och hur du säger det.
– Meningsfullhet. Dina argument måste upplevas som meningsfulla, innehålla fördelar och vara nyttiga ur olika aspekter.
– Engagemang. Din glöd, intresse och entusiasm är också av största vikt för att övertyga.

Översatt till retoriska termer så kallas ovanstående punkter för Ethos, Logos och Pathos.

Trovärdighet handlar bland annat om ditt kroppsspråk, din röst, hur du klär dig, visitkortet – ja hela din framtoning. Det är alltså av största vikt att du är medveten om dessa saker!

  •  Kläder efter omständigheterna. Klä upp sig eller klä ner sig?
  • Stå rak och trygg, vanka inte av och an.
  • Titta folk i ögonen, irra inte med blicken.
  • Prata lugnt i normalt röstläge, inte ”flest ord vinner”.
  • Le!

Meningsfullhet handlar om att du måste lägga ner mycken förberedelse på argument och slutsaten, tesen. Ledstjärnan här är enkelhet. ”Keep it simple” och ”less is more”!
Många öser, i sin iver, massor med argument över på sina åhörare. Fel! Välj med omsorg ut max tre argument som du gärna upprepar några gånger. Ta också upp ett eller två motargument för att visa att du är påläst och inte fullt så enkelspårig. Avrunda sedan med ditt bästa argument och tesen en sista gång.

Engagemang handlar om din glöd och motivation för det du säger och vill. Ett genuint engagemang är en mycket stark påverkansfaktor på andra och märks i hela ditt kroppsspråk. Alltså inte enbart gällande ordval. När du inte är engagerad, eller motiverad, så påverkar du lika starkt, fast tyvärr med ett annat resultat och en annan respons än den du vill ha.

En enkel retorisk mall för ett ”tal” kan se ut så här:
Planeringförberedelse, förberedelse, förberedelse!
Vad handlar det om? Vem/vilka lyssnar? Syfte med det jag säger? Upplägg?

– Inledning – mycket kort presentation av dig och vad du skall prata om. (ETHOS)
Genomförande – bakgrund, tes, argument och motargument. (LOGOS)
Avslut – knyt ihop säcken. Bästa argumentet och tesen en sista gång. (PATHOS)

Lycka till!

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: