PRESSMEDDELANDE: Nästan hälften av alla personalansvariga upplever att HR inte värderas tillräckligt högt

Framfot har genomfört en undersökning för att kartlägga vilka utmaningar HR-avdelningar upplever. Fram träder en bild av otydliga organisationer, individer som saknar korrekt utbildning och svårigheter att behålla kompetent personal. Samtidigt finns starka drivkrafter för att åstadkomma förbättringar i organisationen hos de som arbetar med personalfrågor.

Framfot har precis slutfört en undersökning där vi ställde frågor till 200 individer inom personalsektorn. Syftet var att kartlägga vilka problem och utmaningar som HR-anställda möter i sin vardag.

Vi kan därmed konstatera att dagens organisationer inte prioriterar sin HR-avdelning tillräckligt högt. 40 procent av de tillfrågade tycker inte att de får det utrymme eller den förståelse som de behöver. En HR-avdelning som fungerar som en strategisk partner som operativt bidrar till genomförandet av affärsplaner, är det man helst önskar.

-Vi är alla människor och behöver bli sedda, konstaterar Stefan de Blanche, konceptansvarig för Framfots HR-utbildningar som menar att det är ett högt fokus på rätt saker som ger bäst resultat.

I samband med den vikande konjunkturen under 2013 har många HR-anställda fått större operativa utmaningar vilket tar tid från det strategiska.

Problemen med att behålla kompetent personal har också ökat.

– Det gäller att skapa en attraktiv organisation med värderingar, innehåll och möjligheter. Gör man inte det drar snart talangerna vidare till någon annan, mer intressant organisation, säger Stefan de Blanche.

När belastningen på personalen ökar leder detta ofta till stress och oro och kravet på ett tydligt ledarskap och explicita arbetsbeskrivningar ökar.

I vår undersökning framkommer också att det i många fall saknas en tydlig organisation och att det finns en frustration över att personalfrågor ofta är instoppade under andra avdelningar. I en del bolag läggs HR-relaterade uppgifter över på enskilda individer som inte har rätt förutsättningar att klara utmaningen. I bistra ekonomiska tider prioriteras annat som är viktigare.

Fram träder också en bild av en otydlig uppfattning av den egna yrkesrollen. Många i framförallt mindre organisationer har ingen eller väldigt lite utbildning inom HR och har ofta på eget initiativ trätt in i en roll de inte fått rätt förutsättningar för.

Följande slutsatser kan dras från undersökningen:

– Många medelstora organisationer har inte en tydlig och uttalad HR-roll utan VD sitter fortfarande på huvudansvaret. Det skapar en orimlig arbetsbelastning för ledningen och VD, som i sin tur gör att många viktiga frågor faller mellan stolarna.

– Det behövs ett tydligare mandat från ledningens sida till HR. Det kan exempelvis vara tydliga mål och en budget för att åstadkomma detta.

– HR behöver ses ännu mer som en ledningsresurs, inte som bara avlastning i form av personaladministration. HR bör vara en del i ledningen, inte en stabsfunktion.

– Det är viktigt att väva in HR-perspektivet även i affärsstrategin. Konkret innebär det att ge HR ansvar och befogenhet för att skapa en plan för hur kulturen och ledarskapet ska bidra till att personalen förstår, äger och driver mot affärsmålen.

– Man behöver bli bättre på att göra kalkyler utifrån ett affärspespektiv på vad arbetslivskonflikter och personalomsättning kostar, så att det går att motivera förebyggande satsningar.

Anna Furuhäll, VD på Framfot, förklarar det på följande vis:

”Om en organisation gör någon form av investering förväntar sig ledningen i regel en snabb genererad vinst. När det gäller att satsa på den egna personalen kan vinsten ibland vara svår att beräkna och därför prioriteras områden som HR ofta bort.

HR kan inte låsa sig till att vara en isolerad funktion i organisationen. Helheten i verksamheten måste prioriteras och alla behöver förstå hur värdekedjan ser ut och vilket mervärde som verksamheten skapar för kunderna.”

För mer information:

Erik Sjögren, Presskontakt
Tel. 070-653 10 83
e-post: [email protected]

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: