fbpx

Så får du mer av det du behöver

Något som är viktigt för alla är att bli sedda och bekräftade. Det märks inte minst i sociala medier på det personliga planet – man vill bli sedd både privat, i sina nära relationer och även på arbetsplatsen. Att känna sig behövd och viktig. Att det man gör är meningsfullt. Att man är delaktig och att man gör skillnad. Känslan av sammanhang. Grundläggande behov som gäller för de flesta av oss.

Tumme upp behov

Delaktighet och samverkan

Den digitala sfären gör att världen är mycket större idag än den var för 20 år sedan och det gör det ännu viktigare idag, att man känner att man är en del av något större.

Framtidsforskare menar att det framöver kommer att handla mer om att interagera i grupp än göra saker individuellt. Att individualismen kommer dö ut. Samarbete mellan människor och hur vi kan samverka på bästa sätt är det viktigaste för att skapa något.
Burning man t ex. är en stor rörelse som arrangerar en stor festival ute i Nevadaöknen där alla som går med är delaktiga i evenemanget istället för att bara köpa en biljett till en traditionell festival där allt är serverat. Det fyller en funktion att få vara en del av något större. Att vara delaktig och skapa en upplevelse tillsammans med andra.

Eget ansvar

Förmågan att uttrycka sina behov och vad man behöver är en väg till förändring. Har man dessutom en bra och effektiv kommunikation får man därmed en bättre relation med de man har runtomkring sig och skapar bättre förutsättningar till den förändring eller utveckling man önskar.

Är du den som vill att andra ska lösa saker åt dig? Eller är du den som tar allt ansvar själv och löser uppgiften på egen hand? Många lägger ansvaret för hur det fungerar på jobbet på ledning eller chefer och förväntar sig att de ska hitta alla svar.

Jag tror den bästa kombinationen är att känna att man har eget ansvar över sin situation och med tydlighet från ledning eller chef därmed kan bygga broar och täta läckor.

Vad behöver fler chefer och ledningar tänka på?

Låt säga att man har en kärna i form av det man vill med verksamheten, värderingar, mål etc.

Runt kärnan finns alla medarbetarna. Det är viktigt att länkarna mellan alla och till kärnan finns, ungefär som med hjärnans synapser, att kopplingarna fungerar som de ska. Att ha en väl fungerande organisation som kan växa utifrån en bra och stadig grund, där alla vet sin plats, sin uppgift, vart man är på väg och känner att man är en del av hela kedjan och förstår hur man bidrar.

team sammanlänkade av ring

För utveckling av organisationen behövs ett tydligt ledarskap med förmågan att klargöra vision och mål utifrån nuläge till önskat läge och hur man tar sig dit. Så att alla samverkar och går åt samma håll och känner sig delaktiga i processen.

Motivation & inspiration istället för stagnation

Motivation och inspiration behöver alla!
Väldigt mycket handlar om att skapa rätt känsla för att gå de där extra milen. Det är allmänmänskligt precis som med träning. Man måste hitta varför jag vill träna. Är det för att jag ska se snygg ut, förebygga skador, bli stark eller hålla hälsan i balans? Det gäller att skapa känslan som behövs för att hitta motivationen som tar dig dit du vill.

Förändring och utveckling stimulerar oss och jag tror att motsatsen, stagnation, är ett tillstånd som man inte ska befinna sig i alltför länge.  Det krävs inspiration som skapar motivation för att lämna nöjdheten och komma vidare mot nya utmaningar som ger oss utveckling.  Det tror jag vi alla mår bra av och som gynnar oss.

Hur kan du tillgodose dina behov? Vad kan nästa utmaning vara? Inom vilket område vill du utvecklas?

Vad kan du göra?

Fundera på följande:

Är du del i ett sammanhang?

  • Känner du meningsfullhet? Att du gör skillnad? Att du bidrar?
  • Känner du att du är tillräckligt sedd?
  • Känner du dig behövd? Bekräftad? Stimulerad?

Om du svarar nej på en eller flera av frågorna:

  • Vad behöver du för att känna det?
  • Var är du idag?
  • Vart vill du?
  • Vad hindrar dig från att komma dit?
  • Vad driver dig?

Utveckling är något positivt och mycket givande och är viktigt för att känna meningsfullhet. Alla har vi olika behov men ställ dig frågan vad du behöver och vad du vill ha för att också kunna få mer av det.

Vi har alla ett eget ansvar för att skapa bra förutsättningar för oss själva. Att ställa konstruktiva frågor till sig själv är ett viktigt verktyg som gör att du kan komma väldigt långt på väg till dina mål i livet.

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: