Så ökar du din försäljning utan att rekrytera

Har du ett säljteam som du känner kan prestera mer? Eller är du säljare och känner att du inte har de ramar du behöver för att prestera på topp? Genom att se till att säljarna har svar på ett antal frågor, ger du dem det ramverk de behöver för att frigöra sin kreativitet. Om ramarna är otydliga hamnar vi lätt i situationen att vi måste fråga någon annan eller, i värsta fall, blir handlingshämmade. Därför är ett är tydligt, accepterat och förankrat ramverk för säljorganisationen en förutsättning för all typ av försäljning.

Så skapar du ett tydligt ramverk

  • Vision och roller

Varför finns vi och vart skall vi som säljorganisation? Vad ska säljorganisationen åstadkomma och vad innebär rollerna som säljare, säljledare och säljchef? Se till att alla vet vad som förväntas av dem!

  • Värderingar

Värdeord som skapar en gemensam kultur med fokus på att, utöver produkten eller tjänsten, skapa en unik upplevelse för kunderna. En tydlig företagskultur krävs för att kunna leverera en unik upplevelse och skapa en relation till kunden.

  • Mål

Mål som vi arbetar för att nå (gruppmål, individmål mm). Sätt tydliga mål för säljarna inom ramarna för verksamhetens mål.

  • Strategi

Överordnad plan för hur vi skall nå målen och leva upp till visionen. Strategin ska innebära tydliga ställningstaganden som hjälper säljarna att prioritera kunder, leads och prospects.

  • Metod

Strukturerat arbetssätt för att genomföra strategin. Vilka aktiviteter genererar affärer och hur ska säljledarna agera för att få till ett driv, utvecklingsfokus och rätt beteende gentemot kund? Hur kartläggs kunder på ett effektivt sätt som får säljarna att disponera tiden rätt i förhållande till strategin?

  • Tekniker

Specifika situationsanpassade verktyg som byggstenar i metoden, till exempel coachningsmodeller, frågetekniker och metoder för att identifiera kundbehov. Finns mallar, strultur och stöd som behövs?

  • Handlingsplan

En operativ sälj- och/eller marknadsplan där vi tidssätter aktiviteter, definierar roller och fördelar ansvar. Handlingsplanen stöttar det dagliga arbetet och ser till att det är i linje med visionen, mål, värderingar och strategin.

Kontakta mig

Är du intresserad av att veta mer om våra utbildningar, våra konsulttjänster eller om företaget är du varmt välkommen med din förfrågan. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.