fbpx

Självkänsla hos ledare och chefer

Ledaren, medarbetaren och självkänslan

Självkänsla har blivit ett relativt vedertaget begrepp på senare tid och är ofta kopplat till individens personliga välmående och utveckling. Men vad får tankarna om självkänsla för konsekvenser i arbetslivet och för ledarskapet? Hur påverkas trivsel, effektivitet och resultat, och hur kan vi som ledare påverka oss själva och våra medarbetare när det gäller självkänsla?

Ph.D. Will Schutz, forskare på grupputvecklingsteori (FIRO) och mellanmänskliga relationer, ansåg att en hög självkänsla hos personalen ger den bästa garantin för framgång och borde inrymmas i varje företags och organisations mål – alltså en ledarskapsuppgift!

Definitionen på självkänsla kan sammanfattas i att ha Tilltro till sitt eget värde. Att jag är värdefull och viktig oavsett yttre faktorer och vad jag presterar; vem jag ÄR.

Självkänsla skiljer sig från självförtroende på så sätt att självförtroende handlar om att ha tilltro till sin förmåga att utföra saker, att prestera och åstadkomma resultat; vad jag GÖR.

Vi kan ha gott självförtroende utan att ha god självkänsla.

 Låg självkänsla kan ta sig många uttryck, t ex:

 •   Jag ser ner på och pratar ofta illa om andra
 • Jag gör saker (presterar) för att bevisa för andra att jag kan, eller göra omgivningen nöjd, i stället för att göra det jag själv vill
 • Jag kastar ängsliga sidoblickar på omgivningens förväntningar inför det jag gör och säger
 • Jag försöker oftast dölja min egen osäkerhet i stället för att tala om/visa den
 • Jag försöker ofta dölja eller hantera min osäkerhet/känsla av mindervärde genom att antingen försöka öka min kontroll över andra (härska, styra, dominera, peka med hela handen) eller att jag helt låter mig styras av andras behov och åsikter och undervärderar mina egna.
 • Jag jämför mig mycket med andra och tycker jag är bra bara om ingen annan är bättre
 • Jag tolkar ofta människors ageranden och uttalanden till min egen nackdel
 • Jag har stort behov av att få andras bekräftelse men kan ändå ha svårt att verkligen ta till mig komplimanger och bekräftelse
 • Jag tänker ofta negativa tankar om mig själv och har svårt att se det jag gör och är som tillräckligt och bra
 • Jag har höga krav på mina prestationer men är sällan nöjd

En god självkänsla kan också ta sig många uttryck, t ex:

 • Jag accepterar att jag inte är bra på allt, och kan känna att jag är bra ändå
 • Jag ger andra bekräftelse och omtanke och kan uppskatta andras framgång och styrkor
 • Jag kan ta emot kritik och åsikter som avviker från mina egna från andra utan att känna mig värdelös som människa eller gå till motattack.
 • Jag bekräftar mig själv och kan ta emot bekräftelse från andra
 • Jag tar ansvar för mina egna handlingar, beslut och önskningar
 • Jag inser att jag kan påverka hur jag själv mår och därför är jag inget offer för omständigheter
 • Jag tar ansvar för att kommunicera och hantera människor omkring mig på ett respektfullt sätt
 • Jag har inte behov av att kontrollera och önskar inte heller bli kontrollerad. Den inneboende tryggheten och självkänslan, ger en flexibilitet till att vem som helst i t ex min arbetsgrupp kan styra och leda. Det kan likaväl vara jag själv som någon annan, utgående från kompetens i den specifika uppgiften.
 • Ibland GÖR jag fel, men jag ÄR aldrig fel
 • Jag försöker acceptera och förlåta mig själv för mina tidigare misstag
 • Jag uppmärksammar det som är positivt i vardagen och kan känna tacksamhet
 • Jag ser mig själv som viktig. Jag kan uttrycka mina behov och önskemål och ta ansvar för att förändra och påverka min tillvaro

Konsekvenserna av att vara ledare och ha låg respektive god självkänsla talar sitt tydliga språk utifrån ovan nämnda punkter, liksom konsekvenserna av medarbetarnas självkänsla och hur det påverkar förmågan att hantera samarbete, kommunikation, krav och utmaningar på ett konstruktivt effektivt sätt.

Ph.D. Will Schutz, forskaren bakom FIRO-teorin, fann i sitt arbete en överrepresentation av ”Den Dominante” bland ledare. En förklaring han såg är att maktpositioner i sig kan bidra till status i andras ögon och dessutom ge en legitim förevändning att kontrollera andra människor, vilket en person med god självkänsla inte har samma behov av. Den trygghet som bottnar i god självkänsla medför att individen inte använder strategier för att ”trycka ner andra”/”förstora sig själv” eller ”trycka ner sig själv”/”förstora andra”. Hög självkänsla innebär att människors lika värde är en inneboende del i individen.

Så… hur kan vi som ledare påverka oss själva och våra medarbetare när det gäller självkänsla?

Några exempel är:

När det gäller mig själv, som ledare (eller medarbetare):

 1. Det behövs ett medvetet sökande av ökad självinsikt. Att regelbundet ge sig tid till självreflektion är viktigt. Några frågor att besvara:
  –          Vilka är mina styrkor och svagheter-          Vad brinner jag för och vad drivs jag av?-          Vad vill jag bidra med?-          Vad är jag rädd för? Vad skapar oro och osäkerhet hos mig och varför?

  –          Vad är egentligen viktigt för mig?

  –          Hur hanterade jag situationerna eller personerna X och Y denna vecka och vad kan jag lära av det?

  –          Vad tycker jag egentligen i frågan X och Y? Var står JAG?

  –          Vad behöver jag just nu och hur agerar jag för att skapa det?

 2.  Be om feedback från andra, för att skapa en mer nyanserad bild av dig själv och öka självinsikten.
 3. Ge dig själv bekräftelse. Helst varje dag. Det du är och gör som är bra. Skriv gärna. När du är van att bekräfta dig själv, är det lättare att se sitt eget värde, och även att kunna ta till sig andras bekräftelse.
 4. Ge stöd, omtanke och uppmuntran till andra och träna på att ta emot detsamma från andra. Att vara generös och ge skapar självrespekt liksom att ta reda på vad man själv behöver och vill, och sedan uttrycka det till andra, ger grund för att skapa öppna ärliga relationer och att stå upp för sitt eget värde.

Två frågor hjälper dig:

–          Vad vill jag?

–          Vad behöver jag?

Eller

–          Vad vill du?

–          Vad behöver du?

Självkänsla är som kondition, en färskvara – vi behöver ”träna” regelbundet för att den inte ska försvinna.

Så hur kan man som ledare skapa en miljö som gynnar självkänslan hos medarbetare?

Moder Teresa frågade en gång i ett tal till ledare:

–          Känner ni de människor ni leder?

–          Tycker ni om de människor ni leder?

Ibland går arbetet som ledare ut på att motivera medarbetare att förändra beteenden som inte fungerar eller som vi inte gillar, och för att det ska fungera behöver medarbetaren känna att vi tycker om honom eller henne, att det finns en relation och ett: ”Jag gillar dig, men inte det du gör. Jag vill dig väl”. Det finns alltid något att tycka om eller respektera hos en person.

Som ledare handlar det om att bekräfta medarbetarnas värde och skapa trygg förvissning hos dem om att de är viktiga och att du ser deras bidrag.

 1. Lär känna din medarbetare. Planera in tid regelbundet för att prata med var och en. Ställ frågor, utforska, var nyfiken och intresserad. Hitta var och ens unika bidrag, styrkor, drivkrafter och personlighet. ”Du gör skillnad”-fokus. Lyssna mer än du talar.
 2. Ge feedback, med fokus på det som fungerar och det som du vill se ännu mer av, men också det som behöver förändras. Feedback är bekräftelse och tydlighet, vilket skapar trygghet och motivation.
 3. Hjälp medarbetaren att definiera sitt värde och ansvar genom att ställa samma typ av reflekterande frågor till din medarbetare som de självinsiktsfrågor som nämndes ovan.
 4. Uppmuntra och lyssna på medarbetarnas idéer, kritik och beröm. Att lyssna och bekräfta behöver inte vara samma sak som att hålla med, men är avgörande för att i praktiken visa ”du är viktig, dina tankar är viktiga”
 5. Se olikheter som en styrka. Använd medarbetarnas olikheter som komplement i arbetet, skapa synergi av det, lyft fram olikheterna i gruppen, prata om hur vi var och en bidrar till resultatet och på vilket sätt. Tydliggör roller, ansvar och bidrag.
 6. Delegera och ge medarbetarna möjlighet till delaktighet och påverkan. ”Ni är viktiga, tillsammans tänker vi bättre och större och var och en har ansvar för att ge sitt bidrag till resultatet”

Att vara ledare är en relation, till sig själv och till andra. Led dig själv så du kan leda andra.

”Man vill bli älskad,
i brist därpå beundrad,
i brist därpå fruktad,
i brist därpå avskydd och föraktad.
Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser inför tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.”
Ur ”Doktor Glas”, av Hjalmar Söderberg

Att förändra sin självkänsla går att göra. Självinsikt och en vilja att växa är första steget. Nästa steg är att hitta ett kompetent bollplank man har förtroende för. Sedan handlar det om att arbeta tillsammans över en tid för att komma till insikt och träna sig i nya sätt att se på sig själv och andra.

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert
Relaterade utbildningar

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: