Tar du dig tid att reflektera?

Dagens svenska chefer har en komplex funktion att fylla och de förväntas vara som trollkonstnärer i sitt dagliga arbetet. Förutom förmågan att implementera vision, värdeord och nå mål tillsammans med sina medarbetare så innehåller chefskapet flera olika roller, det vill säga chefrollen, ledarrollen och coachrollen. Därför kan chefens självbild och självinsikt vara avgörande för hur ledarskapet uppfattas av dem själva och inte minst av omgivningen. Det behöver tydliggöras vilka förväntningar som ställs från medarbetare, ledning och inte minst vilka förväntningar man har på sig själv.

Många chefer uttrycker att de inte räcker till trots att de är hårt arbetande chefer. De saknar oftast inte kompetens men behöver som alla andra medarbetare ta sig tid för att reflektera. Chefer behöver dessutom få feedback av andra för att lättare nå resultat och mål. Feedback, det vill säga återkoppling, är en viktig del i processen för att få fördjupad kännedom om sina styrkor och utvecklingsområden som starkt kan bidra till ökad självkänsla.

Det handlar om:

  • Personinriktad feedback – för att få syn på hur andra uppfattar mig som person
  • Funktionsinriktad feedback – som vägleder mig i hur mitt beteende påverkar andra att nå resultat

Många chefer har en känsla av att inte räcka till eller duga som de är och det tär på chefens självkänsla. Men om vi börjar reflekterar så inser många att man duger som den man är. Det blir då lättare att ta nya krafttag på jobbet och i sitt chefskap, det kan skapa arbetsglädje som smittar av sig på kunder och medarbetare.

Vi på Framfot har chefer från alla typer av branscher, i alla åldrar och av båda könen och vi ser en ökad efterfrågan på utbildningar inom ledarskap, kommunikation och annat som rör chefskapet. Vi på Framfot har utvecklat metoder och processer som stödjer och hjälper chefen i sitt ledarskap för att ni ska känna er trygga i vardagen när ni utövar ert chefskap i företagen. Vi tar gärna emot fler synpunkter för att kunna fortsätta att ge Er den allra bästa servicen, den allra bästa utbildningen och den allra bästa självkänslan. För är det inte så ”It´s not about you, It´s not about me, It´s all about we”

Fundera över:

-Vilka förväntningar har du  på dig själv i  ditt ledarskap?

– Vad innebär ett coachande ledarskap för dig i din roll?

-Vad är mitt mål för min utveckling idag, i morgon..?

Lycka till önskar

Lisbet Duvringe, utbildningsledare på Framfot

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: