fbpx

Tips för kompetensutveckling

Kompetensutveckling – en trivselfaktor?

Är kompetensutveckling ett verktyg för att nå era mål eller en trivselfaktor?

Missförstå oss rätt – att er personal utvecklas och förbättrar sina färdigheter är avgörande för er framgång – när det görs på rätt sätt.

Samma sak gäller med kompetensutveckling som med marknadsföring – hur ser planen ut? Antingen kan du göra enstaka punktinsatser som inte följs upp och inte är en del av helheten. Eller så kan du skaffa dig en genomtänkt plan kopplad till era mål. Därför bjuder vi på våra bästa tips.

Därför bjuder vi på en checklista med nio saker som ger bättre effekt av er kompetensutveckling;

  • Analysera nuläget. Ta tempen på verksamheten. Hur mår organisationen, affärerna, marknaden, personalen & kunderna? Vart är ni på väg? Stämmer målen överens med er affärsplan? Är de uppsatta målen realistiska som läget ser ut idag?
  • Kommer ni nå målen? Om inte, vad är trösklarna? Vad är viktigast just nu för att komma dit? Titta på följande kategorier. Var möter ni era största utmaningar idag? Ledarskapet Kommunikationen Trivsel & samarbetet Ekonomin Struktur & organisation Medarbetarnas kompetens Över- eller underbemanning Kundvård, sälj & marknadsföring
  • Vilken kompetens överbryggar respektive utmaning. Ska ni utveckla befintlig personal, rekrytera personer som klarar det, förändra organisationen & arbetsuppgifter för att få till rätt personer på rätt plats eller hyra in personer med rätt kompetens?
  • Bryt ner kompetenser för varje person eller funktion. Gör det så tydligt som möjligt och begränsa er till de områden och definitioner som är viktigast.
  • Gradera kompetensområdena tillsammans med personalen på utvecklingssamtal – hur ser chefen respektive den anställde på de olika kompetensområdena utifrån vad som är viktigt i yrkesrollen och var personen står i förhållande till detta?
  • Mät förändringar i kompetenserna – t.ex. genom återkommande enkäter och i utvecklingssamtal eller analysverktyg med både självskattning och andras feedback.
  • Utbilda personal för att fungera som mentorer eller interncoacher – så blir ni mindre beroende av att externa konsulter ska göra alla insatser.
  • Skapa en utbildningsakademi. Beskriv varje insats utifrån målen, t.ex. öka försäljningen, karriärstege för nyckelpersoner, problemlösning, stärka samverkan, bättre struktur, förankra värderingar eller skapa tryggare chefer. Efter respektive mål bestämmer ni metod, som kan vara öppna kurser, workshops, brainstorm, anpassade utbildningar, coachning, faciliteringsmöten, e-learning, föreläsningar, mentorprogram, interncoacher eller mikroutbildningar på personalmötena.
  • Börja alltid med ledarskapet och förankra målen med kompetensutvecklingen med ledningen. Vad ska uppnås? Nästa steg är att involvera personalen – trots allt är det de som ska ta ansvar över sin utveckling. Ett sätt är att sätta kompetensområden tillsammans.

Vårt partiska tips som utbildningsföretag;
Anlita utbildningsföretag och konsulter som ställer frågor kring era långsiktiga mål. Sådana som inte bara strävar efter att få bra utvärderingar utan vill hjälpa er nå era mål och skapa resultat.

Vill du ha fler förslag på hur ni tar fram en kompetensplan för att övervinna era utmaningar? [contact]Hör av dig så berättar vi gärna mer.[/contact]

Kompetensanalys på köpet när du går öppen kurs

Vill du få gratis proffshjälp att ta tempen på er kompetens och dessutom få bättre pris på våra kurser? – kursportföljen med analys på köpet.

Kompetensanalys som workshop

Vi tar er grupp eller avdelning från en analys av era styrkor, svagheter, utmaningar & hot till kompetensområden, GAP-analys & en konkret handlingsplan för organisationen och varje individ. [offert]Få ett förslag på vad det innebär och kostar.[/offert]

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: