Vet du vad ditt team behöver?

En snabb checklista för att ta tempen på ditt team

Det bästa sättet att utveckla ditt team är att lägga fokus på att förbättra det som ger bäst effekt. Tyvärr finns det ingen one-size-fits-all lösning. Olika team fungerar olika, har olika värderingar och behöver olika saker för att fungera optimalt.

Ett arbetslag på McDonalds fungerar genom att det finns en tydlig struktur. Varje arbetsmoment finns väl dokumenterat hur det ska utföras på bästa sätt. Den individuella friheten är däremot begränsad.

En ledningsgrupp har ingen manual för hur verksamheten ska drivas framåt och vad som är framtidens melodi. Valmöjligheterna är oändliga och därför behöver företaget ta tillvara på teamets individuella styrkor maximalt, snarare än att forma alla att arbeta på samma sätt.

Detsamma gäller ditt team – ni har speciella förutsättningar och behov. Vad behöver ditt team? Och har du som teamledare eller chef samma syn på vad teamet behöver som teammedlemmarna?

Snabb checklista för ditt team;

Här kommer 10 områden för att snabbutvärdera just ditt team. Områdena är indelade i hårda (VAD) och mjuka (HUR). Sätt en poäng från 1 till 5 för just ditt team.

VAD-frågor – vad ska göras och vilka metoder ska användas

1. Mål
2. Processer / procedurer
3. Roller & Ansvar
4. Chefsskapet
5. Resultat & feedback

HUR-frågor – hur fungerar gruppen, ledarskapet och relationerna

6. Innovation / Engagemang
7. Konflikthantering
8. Mångfald
9. Relationer/Tillit
10.Kommunikation

Nästa steg?

  • Vilka punkter är viktigast att arbeta med för att ni ska lyckas?
  • Har du samma syn som teamet? Om ni inte har det behövs antingen samsyn eller att du skapar förståelse för vad som är viktigast och varför.
  • Fokusera på 1-2 punkter i taget istället för att försöka göra alla samtidigt.
  • Gör en plan för hur du ska arbeta med detta långsiktigt.
  • Avsätt en liten stund minst varannan vecka för att stämma av din plan och fundera ut några konkreta saker att göra till nästa gång.

 

I vår kurs Ledarskap nivå 2 – Bygga framgångsrika team ingår möjligheten att göra en riktig teamutvärdering med ett beprövat verktyg. Vi sköter om allt praktiskt så det tar inte många minuter av din tid.

Analysen ger dig en fullständig rapport svar på vad just ditt team upplever som viktigt och hur bra teamet anser sig vara inom dessa områden. Det ger värdefull information till dig som teamledare när det gäller att leda teamet till framgång. Det gör också att hela kursens fokus blir att ge dig kunskapen och verktygen för att just ditt team ska lyckas.

Vill du boka eller läsa mer om kursen kan du göra det här.

Vill du ta ett helhetsgrepp på ditt ledarskap rekommenderar vi Diplomerad ledare som följer dig från ax till limpa i din chefskarriär.

Lär dig hemligheten bakom ett välfungerande ledarskap

Beställ vår rapport kring ett välfungerande ledarskap. Du får del av rapporten, analysen, våra slutsatser, vad det innebär konkret och vilka lärpunkter du kan dra av detta som du har nytta av i din roll och i er organisation. Fyll i formuläret för att ta del av rapporten.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.

Beställ vår utbildningskatalog!

Vilket är ditt nästa steg? Vi bjuder på verktygslåda för kompetensinventering i katalogen som ger dig svaret. Den hjälper dig förankra din utveckling hos din chef.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.

Utbildning för framgång

Framfot erbjuder praktiska och behovsanpassade utbildningar inom ledarskap, sälj, marknadsföring, kommunikation och HR. Läs mer om våra kurser via nedanstående länkar.

Ett välfungerande ledarskap

Vill du veta hur personal och chefer ser på ledarskapet? Beställ vår rapport ”Ett välfungerande ledarskap”.

Beställ Utbildningskatalog

Inspiration & information om vårt utbud i tryckt format. Beställ vår utbildningskatalog bekvämt hem till brevlådan.

Seminarium: Från duktiga specialister till närvarande ledare

Vi bjuder på konkreta verktyg för ett modigare ledarskap. Frukostseminarium i Stockholm, Malmö och Göteborg.