Utbildning är en mänsklig rättighet

Utbildning är en mänsklig rättighet och ett av de mest kraftfulla verktygen för förändring. Vi ser det hos våra deltagare och vi ser det hos människor som söker en väg ut ur fattigdom och svåra levnadsförhållanden. Genom vårt samarbete med biståndsorganisationen Individuell Människohjälp bidrar du till att utbilda flickor i länder med extrem fattigdom.

Utbildning är en mänsklig rättighet, flicka med skolbok

Covid-19 pandemin lamslog en hel värld, men särskilt svår är situationen för flickor i länder med utbredd fattigdom. Inställda hälsoprogram, stängda skolor och utebliven inkomst har lett till en enorm ökning av barnäktenskap och tidiga graviditeter. Samtidigt gjorde restriktionerna det svårare för flickor att få tillgång till vård och stöd i sin situation.

– Utbildning är en av de viktigaste insatserna för att stötta människor ur fattigdom. Vi ser flickor som är låsta till ett äktenskap, ofta med fysisk och psykisk misshandel. Där går vi in med juridiskt stöd så att de kan de kan häva äktenskapet. Sedan stöttar vi med utbildning så att de kan forma sin egen framtid och försörja sin familj, säger Robert Inghamn, Fundraising Officer på IM.

Skolan blev Belindas räddning

Barnäktenskap är en djupt rotad tradition sprungen ur fattigdom. En viktig insats ser vi i Södra Afrika där du som kursdeltagare hos Framfot bidragit till att 183 flickor tagits ur barnäktenskap för att studera. En av de flickor som Individuell Människohjälp (IM) stöttat under året är Belinda Phiri från Malawi.

Belinda är endast 15 år när hon blir gravid med en äldre kille. Samma kväll som hennes föräldrar upptäcker graviditeten gifter de bort Belinda mot sin vilja. När en IM-stödd kvinnogrupp får höra om Belindas situation tar de kontakt med familjen som avböjer deras hjälp. När kvinnorna tar direktkontakt med Belinda upptäcker de att hennes man har problem med alkoholen och misshandlar henne. Det slutar med att Belinda flyr för sitt liv och lämnar äktenskapet med juridiskt stöd.

Idag går Belinda i skolan och bor tillsammans med sin son och tre klasskamrater. Hon är även ordförande i en flickklubb som arbetar för att få flickor ur barnäktenskap och tillbaka till skolan.

– Jag berättar min historia och får flickor att inse att det är möjligt att ta sig ur ett tvångsäktenskap och att det går att komma tillbaka till skolan efter en graviditet. Jag har hjälpt till att upplösa åtta barnäktenskap under det här året, berättar Belinda.

Viktigt att stötta kvinnors utveckling

I Malawi blir ungefär hälften av alla flickor bortgifta innan de fyllt 18 år och en tredjedel blir gravida innan de fyllt 19 år. Barnäktenskap och tidiga graviditeter är resultatet av en ond cirkel av fattigdom och ojämlikhet. Därför är kvinnogrupper, likt den som hjälpte Belinda, en viktig del i kampen mot barnäktenskap.

I dagsläget finns 207 kvinnogrupper i Malawi som bildats med stöttning från IM. Grupperna gör det möjligt för kvinnor att starta egna företag för att försörja sin familj. Det innebär i förlängningen att de har råd att ha kvar sina egna barn i skolan, vilket förhindrar att flickor tvingas in i barnäktenskap. Kvinnorna fungerar även som förebilder för barn och unga och många väljer att engagera sig i och stötta flickors rätt till utbildning.

–  Kvinnor använder sina inkomster för att försörja sina familjer och skicka sina barn till skolan. Detta förbättrar livet för barnen som är våra framtida ledare. Vi är glada över att kunna komplettera regeringens insatser på landsbygden genom att finansiera civilsamhällets insatser för att öka kvinnornas sociala och ekonomiska inkludering, säger Steve Tahuna, IMs landschef i Malawi.

Din investering blir till socialt ansvar

Utbildning är en mänsklig rättighet och för varje utbildningsplats du bokar på Framfot så ger du värdefull kunskap vidare.

– När våra deltagare väljer att investera i sig själva, så investerar de samtidigt i ett bättre liv för flickor som Belinda. Vi upplever dagligen hur utbildning stärker människor, därför är det viktigt för oss att stödja en verksamhet som för det vidare till dem som inte har samma förutsättningar som oss, säger Anna Furuhäll, VD på Framfot.

Vill du veta mer om Individuell Människohjälp? Kontakta Robert Inghamn, ansvarig för företagskontakter, Individuell Människohjälp, telefon +46 704-10 80 65.

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: