Lönesamtal 2019 – så håller du som chef bra lönesamtal

Att hålla lönesamtal som chef kan kännas både svettigt och skrämmande. Men oroa dig inte, det behöver inte vara så dramatiskt – bara du förbereder dig och dina medarbetare på rätt sätt. Här bjuder vi på konkreta tips för hur du lägger upp lönesamtalet så att det går som en dans på rosor. Minus taggarna.

Framfot företagsutbildning–Två kollegor skakar hand under ett arbetsmöte.

Syftet med lönesamtal är att du som chef tillsammans med din medarbetare ska gå igenom och bedöma hens arbetsinsats. Ett mål för dig kan vara att även om medarbetaren inte blir nöjd med sin nya lön så ska han eller hon åtminstone kunna förstå hur du kommit fram till den.

Lägg grunden för ett riktigt bra ledarskap med Ledarskap nivå 1, ny som chef.

Ett bra lönesamtal handlar om medarbetarens uppdrag, kompetens och resultat där du ger din bild av prestation och utveckling och kan motivera det nya löneförslaget. Du bör också kunna svara på vad som krävs för höjd lön i framtiden.

Lönesamtalet ska vara en naturlig fortsättning på utvecklingssamtal under året. Om det kommer som en överraskning åt vilket håll lönesamtalet pekar har ni förmodligen inte haft samtal under året kring prestation och måluppfyllelse. Så se till att du gjort grundjobbet genom att hålla tydliga och öppna utvecklingssamtal.

Vill du utvecklas i din ledarroll? Läs mer om Certifierad ledare, ett komplett utbildningsprogram i tre delar.

Så här förbereder du dig inför lönesamtalet

1. Boka i god tid

Skicka ut inbjudan med god framförhållning så att din medarbetare får tid att förbereda sig. Boka in tillräckligt med tid och se till att ni får sitta ostörda.

2. Samla ihop allt underlag

Samla in all dokumentation du behöver för att göra en bedömning:

– Företagets lönepolicy och lönekriterier

– Löneavtal och löneökningsutrymme samt vilket mandat och befogenheter du har som lönesättande chef

– Uppgifter om medarbetarens lön, befattning, ansvar, arbetsuppgifter och kompetensutveckling

– Dokumentation från utvecklings- och målsamtalen

3. Ge din medarbetare underlag

Se till att din medarbetare har tillgång till lönepolicy, lönekriterier och annan dokumentation som beskriver på vilka grunder lönen sätts och vilka mål och resultat som ska uppnås.

Certifierad HR – för dig som arbetar med HR-frågor och vill ta ditt företag till nästa nivå.

4. Gör en samlad bedömning

Sammanfatta medarbetarens arbetsinsatser och prestationer under det gångna året. Hur har medarbetaren uppfyllt kraven och förväntningarna? Vilka mål har uppnåtts?

5. Förbered din motivering

Tänk igenom vad du vill förmedla under lönesamtalet. Vilka frågor vill du ställa? Hur ska du motivera ditt löneförslag och vilka argument behöver du? Du bör också kunna svara på vad som krävs för att medarbetaren ska kunna höja sin lön i framtiden.

Beroende på vad du har mandat eller möjlighet att erbjuda kan det också vara värt att ta upp andra värden eller möjligheter vid sidan av högre lön. Som exempelvis semester, flextid, träningstid. Innan du öppnar den dörren bör du dock vara på det klara med vad du kan och vill ge och också stämma av att det är något som är av intresse för medarbetaren.

6. Bered dig på reaktioner och argument 

Fundera igenom hur medarbetaren kan komma att reagera och hur du ska hantera olika reaktioner.

I utbildningen Konflikthantering & svåra samtal får du verktyg och praktisk träning med skådespelare.

Så här kan du lägga upp lönesamtalet

1. Klargör syftet

Berätta hur upplägget ser ut, vilka punkter ni ska gå igenom och i vilken ordning.

2. Ge din bedömning

Redogör för vilka bedömningsgrunder du har använt och summera din bild av medarbetarens arbetsinsatser under det gångna året. Prata om hur medarbetaren har uppfyllt krav och förväntningar och vad som skulle kunna göras bättre. Ge konkreta exempel.

I de flesta diskussioner kan du utgå från följande formuleringar:

Jag har gjort värderingen av dig utifrån följande kriterier …

Sammantaget har jag kommit fram till följande förslag …

Inför nästa löneöversyn kan detta utvecklas/förbättras …

3. Lyssna på medarbetaren

Låt medarbetaren ge sin bild och berätta hur denne upplever sina förutsättningar, insatser och sin roll i verksamheten.

4. Motivera ditt löneförslag

Presentera vilken ny lön du har kommit fram till och motivera hur och varför. Berätta också hur medarbetaren kan påverka sin löneutveckling framöver.

Tänk också på detta

  • Använd en mall för lönesamtal för att få struktur på samtalet.
  • Det är lättare att vara konsekvent med alla medarbetare om du följer samma mall med frågeställningar och punkter.
  • Försök skapa en trygg och avspänd atmosfär. Håll dig lugn och saklig.
  • Fokusera på medarbetarens lön. Om andra frågor kommer upp, notera och boka separat tid vid annat tillfälle.
  • Om samtalet till exempel börjar handlar om ditt sätt att utöva ledarskap, organisatoriska problem eller samarbetet i gruppen, eller om samtalet glider in på andra medarbetares löneläge, för tillbaka diskussionen till den aktuella medarbetaren.
  • Var beredd på att din medarbetare ifrågasätter och argumenterar. Lyssna och respektera hens åsikter men var tydlig och stå fast vid din bedömning.
  • Dokumentera vad ni har kommit överens om i direkt anslutning till lönesamtalet, då ni båda har det i färskt minne. Det är bra att ha som utgångspunkt för nästa års lönesamtal.

Lycka till!

Psst! Har du ett eget lönesamtal som väntar? Här får du bra tips.

Prenumerera på framgångsmagasinet Mallar

Framgångsmagasinet

Ligg steget före med praktiska tips som du har direkt nytta av i din vardag

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: