Så lockar du generation Y och får dem att stanna

Generation Y har åtföljts av suckar och ironiskt höjda ögonbryn. De har fått höra att de är egoistiska, kräsna och illojala medarbetare som byter jobb oftare än den äldre generationen byter strumpor. Vad behöver du som arbetsgivare göra för att få era unga talanger att trivas och stanna?

Tre unga personer ur generation Y på sin arbetsplats – Framfot företagsutbildning

offert utbildning

Hur det än är med strumpbytena så är det ett faktum att dagens unga generation byter jobb oftare än äldre. Och verkligheten är att generation Y inom några år kommer att utgöra mer än hälften av vår arbetskraft.

Så, för att kunna attrahera nya talanger och få dem att trivas och stanna på företaget behöver vi förstå dem. Hur ser de på framtiden, vad driver dem och vad får dem att trivas på jobbet?

I en undersökning från Unionen och Novus från 2017, tyckte 75 % av alla tillfrågade chefer att det är skillnad på att leda unga talanger jämfört med andra medarbetare. Den vanliga bilden av unga medarbetare är att de är ifrågasättande med stort bekräftelsebehov, att de kan vara otåliga och kräver förändring och utveckling.

Vill du bli bättre på att ta hand om och utveckla er viktigaste resurs, medarbetarna? Kolla in vårt utbildningsprogram Certifierad HR.

Vilka är generation Y?

Generation Y brukar definieras som födda mellan 1983 och 1994. De kallas också för millennials (eller millennium- eller millenniegenerationen) och är den första generationen som vuxit upp med internet och mobiltelefoner. De karaktäriseras av en stark tro på sig själva och värdesätter balans i livet mer än äldre generationer. Möjligen för att de har vuxit upp med föräldrar som har jobbat jämt och ständigt.

Deras efterföljare, generation Z, är födda mellan 1995 och 2002. Kallas också för iGen, smartphonegenerationen och digitala infödingar (digital natives).

Oroliga inför framtiden 

I den globala rapporten The Deloitte Global Millennial Survey 2019 tecknas en oroande bild av våra unga. Rapporten omfattar svar från 13 400 millennials i 42 länder samt 3 000 personer i generation Z från 10 länder.

De unga generationernas syn på framtiden präglas av pessimism och oro när det gäller karriären, sina egna liv och världen i stort. Klimatförändringar, naturkatastrofer, ojämlik inkomstfördelning, arbetslöshet och terrorism är vanliga rädslor.

Förtroendet för företag minskar och de litar inte på politiska eller religiösa ledare.

Fler än någonsin är missnöjda med sina jobb. 49 % uppgav att de skulle byta jobb inom två år om de hade möjligheten. (Och det är inte tomma hot – cirka en fjärdedel av dessa bytte jobb.) De viktigaste orsakerna är missnöje med lönen, dåliga karriärutvecklingsmöjligheter, knappa fortbildningsmöjligheter, oflexibilitet som leder till obalans mellan jobb och fritid samt brist på uppskattning.

Utveckling, en stark kultur och tryggt ledarskap är avgörande för engagerade medarbetare. Bli Certifierad HR–strateg och ta er organisation till nästa  nivå. 

Värderingsstyrda och kräver action från företag

För precis som äldre generationer värdesätter millennials hög lön och framgång men de är i högre utsträckning värderingsstyrda. De vill jobba för företag som tar frågor om mångfald, jämställdhet och samhällsansvar på allvar. Dags att skippa snacket och börja handla, alltså.

Många skulle inte tveka att lämna en arbetsgivare om de inte håller med om företagets affärsmetoder eller värderingar. Det här visar de unga också som konsumenter. Framförallt generation Z  lägger sina pengar på varumärken som går i linje med deras egna värderingar och politiska åsikter och väljer bort de som inte gör det.

I Randstad Employer Brand Research bekräftas att de svenska unga generationerna är lika värderingsstyrda. 22 % (av drygt 6 200) svarade att de vill jobba för företag som prioriterar samhällsansvar och socialt ansvarstagande. Till exempel skulle tre av tio välja bort en arbetsgivare som inte är bra för klimatet.

Men det finns ljus i tunneln. De organisationer som förstår hur de ska möta den unga generationens krav på samhällsansvar, mångfald och miljötänk kommer att vinna de ungas förtroende. Deloitte-rapporten visar tydliga samband mellan de som planerar stanna minst fem år på nuvarande arbetsplats och de som sa att deras arbetsgivare levererar bäst på ekonomiska resultat, samhällseffekter, talangutveckling och mångfald och inkludering.

Företag med stark företagskultur blir attraktiva arbetsgivare. Läs mer om utbildningen Stärkt företagskultur & värderingar.

Hur möta generation Y som arbetsgivare och chef?

Generation Y uppskattar alltså, liksom de flesta, en bra lön, personlig utveckling och en trivsam arbetsplats. De vill också ha balans mellan arbete och privatliv och förväntar sig mycket flexibilitet. De vill bli sedda, få regelbunden feedback och räknar också med löpande kompetensutveckling jobbet.

Och när det gäller ledarskapet så vill unga medarbetare, precis som äldre, ha en bra chef. Inga konstigheter, men vad är en bra chef för millennials? Jo, högst upp på önskelistan står att hen ska vara tydlig, förstående, uppmärksam, coachande och inspirerande. Mest missnöje skapar en chef som är otydlig, orättvis och visar bristande engagemang.

Ett riktigt vasst ledarskap är det bästa verktyget för att behålla dina medarbetare. Bli  certifierad ledare.

Så attraherar ni generation Y: 3 rekryteringsnycklar  

Steg ett är att attrahera och fånga nya unga talanger.

1. Jobba aktivt med ert arbetsgivarvarumärke

Vad har ni som arbetsgivare för rykte?

Ökad transparens och sociala medier gör att kunskap och rykten sprids rekordsnabbt i vår digitala värld. Det är svårt att dölja om ett företag har mycket missnöje. Därför är det viktigare än någonsin att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke och bygga ett gott renommé inifrån och ut.

Det blir en positiv spiral. Genom att ta hand om de anställda och göra dem till företagets ambassadörer sprids det goda ryktet som ringar på vattnet. Och tvärtom – missnöjda medarbetare som lämnar sliter på varumärket.

Det finns dessutom en viktig ekonomisk aspekt. En organisation med starkt varumärke och gott anseende gör fler lyckade rekryteringar genom sänkt kostnad per rekrytering och minskad personalomsättning. Medan en organisations dåliga rykte försvårar och fördyrar rekryteringsprocesserna.

2. Tänk som en marknadsförare

Traditionell rekrytering med platsannonser i tidningar funkar allt sämre. I dag handlar rekrytering i allt större utsträckning om att bygga relationer. Det kräver ett annat angreppssätt än tidigare – arbetsgivare behöver förmedla värde och förtjäna kandidaternas förtroende.

Dagens jobbsökande beter sig till stor del som konsumenter. Det är word of mouth som gäller. Man sonderar terrängen på nätet och går på rekommendationer från vänner och bekanta. Positiva omdömen får oss att bli nyfikna medan negativa gör att vi ratar och väljer bort. Omdömes- eller betygsajter som Glassdoor, Careereye gör det i dag enkelt att få en uppfattning om ett företag.

Både generation Y och Z  gör noggrann research innan de väljer arbetsgivare och för att få en snabb och bättre inblick kontaktar de ofta ett företags medarbetare direkt istället för den traditionella omvägen via HR.

Inom HR pratar man alltmer om recruitment marketing som ett sätt att attrahera och fånga millennials-talanger. Det handlar om att ta hjälp av klassiskt marknadsföringsarbete och bygga upp rekryteringsprocesserna kring storytelling, målgruppsanalyser, kampanjer etc.

3. Förenkla rekryteringsprocessen

Kampen om kompetensen är hård och ni som organisation tjänar på att ha en välfungerande rekryteringsprocess både vad gäller tempo, smidighet och bemötande. Annars är det risk att den nya generationen tröttnar eller väljer bort er.

Tänk mobile first och på hur ni kan förenkla processen genom att t ex minska antal steg/klick.

En undersökning om kandidatupplevelser, gjord av Wise professionals 2017, visar att organisationer som misslyckas med att få en bra relation med sina rekryteringskandidater också förlorar i långa loppet genom ständigt minskande underlag för framtida rekryteringar.

69 % av de som haft en dålig rekryteringsupplevelse och 53 % av de som haft en neutral upplevelse var tveksamma eller ville inte köpa produkter och tjänster från det företaget. Medan 76 % av de som hade en bra kandidatupplevelse ville göra det.

Utbildningen Rekrytera rätt ger dig nya metoder för att anställa rätt personer och förkorta rekryteringsprocessen, bland annat genom bättre intervjuteknik.

Så behåller ni generation Y: 5 trivselnycklar  

Steg två är att vårda era unga medarbetare för att få dem att trivas och utvecklas.

1. Förmedla vision och värderingar

Generation Y vill arbeta på företag som de tror på och där de kan känna sig stolta för sitt arbete. Förklara hur företaget bidrar positivt till samhället.

2. Var tydlig om löne- och karriärutveckling

Millennials förväntar sig öppenhet och tydlighet. Berätta på en gång vilka karriärmöjligheter det finns inom organisationen, och var tydlig med vilken lönemodell ni har samt vilka kriterierna för löneutvecklingen är.

3. Var en närvarande och coachande chef

En millennial ställer ofta höga krav på sig själv och sin prestation, samtidigt som hen strävar efter att utvecklas. Som chef behöver du därför vara närvarande och engagerad. Var beredd på att investera din tid och energi på att agera bollplank, ge aktivt stöd och också dra ner på tempot när det behövs.

Få konkreta verktyg och praktisk träning för att bli en riktigt vass, coachande ledare. Kolla in utbildningen Coachande ledarskap här.

4. Följ medarbetarens kompetensutveckling

Meningsfullhet och utveckling är starka drivkrafter. Millennials strävar efter att växa och utvecklas i sin yrkesroll med hjälp av uppgifter som känns meningsfulla och är tillfredsställande. De vill veta var de står, vart de är på väg och vilket stöd de kan få för att komma dit.

Visa att den individuella kompetensutvecklingen är viktig och sätt tydliga utvecklingsplaner. Ge regelbunden återkoppling med dialog om hur medarbetaren kan utvecklas och ta nästa steg.

Sätt en kompetensplan och se till att ni utvecklar er personal på rätt sätt. Läs mer om Talent Management i praktiken.

5. Ge regelbunden feedback

Ouppmärksamhet och bristande engagemang är lika med en dålig chef. Generation Y söker ständig feedback och önskar en löpande dialog, både för att få bekräftelse och klara besked om de har valt rätt kurs eller behöver justering.

För millennials är det realtid som gäller och en typ av återkoppling kan också vara en ”like” i en digital plattform.

Istället för ett klassiskt utvecklingssamtal om året, ha flera samtal där ni fokuserar på medarbetarens utveckling. Kanske hellre kalla dem karriärsamtal än utvecklingssamtal? Kombinera dessa med löpande, kortare samtal där ni stämmer av det dagliga.

Till syvende och sist handlar det om att skapa en inkluderande och involverande arbetsplats där ALLA trivs och kan utvecklas. Oavsett yrkesroll, ansvar, ålder eller bakgrund jobbar ni mot samma mål.

De nya generationerna med sina värderingar och beteendemönster tvingar organisationer att syna sig själva och ta tag i frågor som:

  • Hur rimmar våra värderingar med företagskulturen?
  • Hur utvecklat är vårt ledarskap?
  • Hur utvecklar vi våra medarbetares styrkor på så att det gynnar  både individen och verksamheten?

Och sist men inte minst: Hur skapar vi en positiv arbetskultur där alla kan lära av varandra?  Så att vi får synergieffekter av äldre medarbetares erfarenheter och yngre generationers nytänkande. Sharing is caring, eller hur 🙂

FLER LÄSTIPS FÖR DIG:

Så leder du stressade medarbetare utan att själv gå sönder

5 punkter för lyckad Talent Management

Använd motiverande samtal som coachande förhållningssätt 

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: