fbpx

Motiverande samtal – en liten utbildning

Känns det ibland som att du liksom drar dina medarbetare genom arbetet? Med motiverande samtal (MI – Motivational Interviewing) hjälper du istället dina medarbetare att hitta motivation och aktivera sitt inre driv.


Vill du träna på att genomföra motiverande och coachande samtal? Kolla in vår utbildning Ledarskap nivå 3. Läs mer här!

bli certifierad ledare!

Motiverande samtal eller MI (Motivational Interviewing)

Som ledare och chef vill man förstås att ens medarbetare är motiverade och jobbar framåt av egen kraft. Men ibland kan det kännas som att man trampar vatten. Du står där med pekpinnar för att visa vägen, du kommer med råd och lösningar. Och det funkar ändå inte.

När motivationen saknas och engagemanget är lågt blir det lätt att man försöker övertyga och övertala personen. Men egentligen är det i det läget mycket mer effektivt att locka fram personens egen drivkraft och inre motivation.

De människor som verkligen ändrar på ett invant beteende gör det oftast på egen hand och det är den kunskapen som metodiken motiverande samtal (även kallad MI – Motivational Interviewing) bygger på. I samtalet utgår du som ledare från att alla resurser finns inom personen själv.

9 bra anledningar till att gå ledarskapsutbildning: läs dem här!

Motivera utan pekpinnar

”Jag vill!” är den största motivationsfaktorn för en individ och den kan du som chef stärka genom ett ledarskap utan pekpinnar. Det krävs egentligen inte så mycket för att locka fram medarbetarens individuella motivation. Men du kan snabbt sänka den om du är för ivrig med att ge oönskade råd eller prackar på personen dina egna lösningar – även om du givetvis gör det av välvilja.

Skapa istället en samtalsanda där medarbetaren känner sig lyssnad på. Där det finns möjlighet att ta egna initiativ. När din medarbetare känner din tillit, och det är tydligt att hen har mandat att fatta beslut och bestämma hur målen ska uppnås, har ni också lagt en bra grund för framtida förändringar.

Lästips! Så håller du coachande samtal: exempel på öppna frågor, GROW-modellen med mera.

Visa att du tror på personen

Visa att du verkligen tror på personens förmåga att utföra det som uppfattas som utmanande. Då växer personens egen tro på sina inneboende krafter. Goethe fångade fenomenet i ord redan på 1700-talet:

”If you treat an individual as he is, he will remain as he is. But if you treat him as if he were what he ought to be and could be, he will become what he ought and could be.”

Bli Certifierad ledare! 3+2+2 utbildningsdagar + blended learning. Läs mer!

Så genomför du motiverande samtal (MI)

1. Tydliggör samarbetet

Lägg upp samtalet så att det blir tydligt att ni inleder ett samarbete. Ni ska hjälpas åt att nå fram till ett resultat. Du ska inte berätta hur förändringen ska se ut eller genomföras och medarbetaren ska heller inte bära hela ansvarsbördan själv.

2. Visa att medarbetaren bestämmer

Utgå ifrån att medarbetaren har de resurser och den motivation som behövs för att göra en förändring. Tydliggör att det är medarbetaren själv som väljer om det blir en förändring och hur den i så fall ska genomföras. Din roll är att lyssna och ställa öppna frågor.

3. Bekräfta medarbetarens styrkor, ansträngningar och resurser

Berätta och visa att du tror på medarbetarens förmåga att utföra det som uppfattas som utmanande. Beröm även tidigare ansträngningar, även om de inte nådde ända fram till det önskade målet. De visar ändå att resurserna finns och är beprövade.

4. Locka fram och uppmuntra förändringsprat

Stötta din medarbetare i jakten på argument för förändring. Hur vi beskriver våra problem i tankar och ord har stor betydelse för vårt handlande. Att personen själv uttalar skäl för förändring stärker motivationen så uppmärksamma därför alla steg och tendenser. När ni gemensamt reflekterar över förändring som skett i tanke, tal eller handling kommer ni närmare målbilden.

5. Undvik att ge råd

Det kan vara frestande att tala om vad medarbetaren borde göra, speciellt när personen verkar tveksam. Stå emot rättningsreflexen. Då undviker du att locka in personen i tankar om att avstå förändring helt. Ovälkomna råd kan också göra att medarbetaren känner sig missförstådd och ifrågasatt. Ha tålamod. Med tiden kommer en lösning som kanske till och med är bättre än din.

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) utvecklades av fil dr William R Miller.

Har du något svårt du behöver ta upp med en kollega eller chef? Se vår video om giraffspråket (Non Violent Communication) här!

FLER LÄSTIPS:

Så ger du konstruktiv kritik som tar er framåt

Håller er organisationskultur? 6 tips om värdeord som funkar

Konsten att hålla lyckade medarbetarsamtal (med mall att ladda ned!)

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: