Bättre organisationsutveckling med #metoo

Det finns massor av lärdomar vi kan och bör ta med oss från rörelsen #Metoo. Här kommer mina bästa tips på hur vi kan använda tre viktiga beståndsdelar ur kampanjen, för att lyckas med kulturtransformation och organisationsutveckling.

Ett välfungerande ledarskap

En social rörelse att dra lärdom av

Varje gång jag öppnar min mobil ser jag hur kampanjen #MeToo växer och berör fler människor i allt fler branscher. Just nu pågår en bred dialog i sociala medier, där män och kvinnor gemensamt reflekterar över våra kollektiva värderingar, handlingar och interaktioner. Kampanjen är ett utmärkt exempel på kraften i en social rörelse, och jag tror att vi kan dra lärdom av den även när det gäller organisationsutveckling.

I det hänseendet är #MeToo-kampanjens sociala rörelse intressant framförallt när det gäller tre beståndsdelar:

  • Synlighet. Kampanjen är synlig, viral i sociala medier och har fått stor genomslagskraft i det offentliga rummet
  • Delaktighet. Ju fler individer som delar kampanjen, ju fler berättelser blir lyssnade på och desto fler människor ger sitt stöd
  • Reflektion och överenskommelse. En öppen kollektiv reflektion sker över vad som ”varit normalt” och vad som behöver vara det ”nya normala” fortsättningsvis

Reflektera över den egna kulturen

Många människor, även företagsledare och chefer, har nu börjat reflektera över hur det står till i den egna kulturen och arbetsmiljön. En välkommen, viktig reflektion – men också svår. Var börjar vi? Flera organisationer (även vi på Framfot!) har under de senaste veckorna delat med sig av tips och checklistor som kan användas både för att förebygga och hantera trakasserier på arbetsplatsen.

Men det finns mer att göra, fler lärdomar att dra av det som händer i samhället just nu. Kampanjen #MeToo är ett utmärkt exempel på hur kraften i en social rörelse kan medvetandegöra värderingar på en kollektiv nivå – som i sin tur påverkar oss på individuell nivå. När vi blir medvetna och får större förståelse för gruppen och individerna får vi också bättre förutsättningar för att förändra.

Och det är just det som krävs för att sätta fart på en kulturtransformation. Därför vill jag lyfta #MeToo som inspiration för kulturtransformation och organisationsutveckling.

Starka organisationer har tydliga värderingar

Vad är en stark organisation? Det finns massor av olika svar på det, men personligen tycker jag att något som utmärkande är att där finns en sund och utvecklande kultur med stödjande värderingar. Ett sätt att bygga den kulturen är att använda de tre framgångsskapande beståndsdelarna i #Metoo. Här är mina bästa tips på hur du praktiskt kan göra det:

  • Synlighet. Ta ner värdeorden från väggarna (eller plocka fram dem ur skrivbordslådan) och gör dem virala. Levandegör dem. Kanske kan de återkomma som en stående punkt på era månadsmöten?
  • Delaktighet. Öppna upp dialogen kring era värdeord och låt medarbetare mötas på olika nivåer inom organisationen. Dela betydelsen av värdeorden. Vilka olika tolkningar finns av värdeordet kopplat till verksamheten? Vad blir viktigt för oss?
  • Reflektion och överenskommelse. Skapa en öppen kollektiv reflektion kring beteenden och handlingar utifrån er egen organisation. Hur gör ni idag? Hur kan ni som individer använda och synliggöra värdeorden i er vardag? Vad betyder det, på riktigt, att ni ska vara till exempel en innovativ organisation? Ta fram ett socialt kontrakt med tydliga handlingar och konsekvenser som stöttar den kultur ni önskar leva. Lista de handlingar som kännetecknar ”ert bästa sätt”.

Med det här arbetssättet bygger ni den kultur ni önskar utifrån verksamhet och individ. Kom ihåg: att jobba med värderingar och kultur är lite som att klippa gräs. Det behöver göras noggrant och regelbundet. Mer om hur du omsätter värdeord och önskad kultur till faktiska beteenden kan du ta del av i vår utbildning Värderingar i praktiken. Om de första stegen i att utveckla en god företagskultur har vi skrivit HÄR.

Lycka till med ert framtida arbete!

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: