Dålig företagskultur största orsak till stress på jobbet

Stressrelaterade sjukdomar är ett stort problem både för de som drabbas, och för samhället. Det är lätt att tro att hög arbetsbelastning är den vanligaste orsaken till stress. Men i en undersökning av Framfot visar det sig att negativ arbetskultur är den största boven. Samtidigt brister chefernas kunskaper i att leda på distans.

 

42% av drygt 2000 personer svarade att de upplevde negativ stress på sin arbetsplats

I undersökningen som Framfot tagit fram tittade man på hur många som upplevde negativ stress på sin arbetsplats och vilka som var de vanligaste orsakerna. Det visade sig att 42% av nästan tvåtusen deltagare svarade att de upplever negativ stress på sin arbetsplats. På frågan om vad som bidrog mest till den negativa stressen kom svarsalternativet negativ arbetskultur i topp med 36%. Följt av ojämn arbetsbelastning (32%) och för få resurser för att klara av arbetsuppgifterna (28%).

– Chefer behöver hitta balansen mellan vad medarbetarna vill och behöver, och vad verksamheten kräver för att vara framgångsrik, säger Anna Furuhäll, VD på Framfot företagsutbildning.

 

36% tycker att negativ arbetskultur på arbetsplatsen bidrog mest till negativ stress

Hur mår ert team? Gör quiz och få svar direkt 👇

Chefer som saknar kompetens att leda på distans ökar stress på jobbet för medarbetarna

Det kan finnas flera orsaker till den negativa arbetskultur som de svaranden upplevde i undersökningen. Men något vi ser i flera studier är att trots att många gläds åt en smidigare arbetsvardag dyker allt fler konsekvenser och större utmaningar upp när delar av teamet jobbar helt eller delvis på distans.

55% av arbetstagarna flaggar för att distansarbetet går ut över teamkänslan och den upplevelsen ökade med 200% från februari till november 2020. (Källa: Det hybrida arbetslivet, Tele2 och Kantar Sifo).

 

55% av arbetstagarna flaggar för att distansarbetet går ut över teamkänslan

Samtidigt som det nya arbetslivet naggar på gruppkulturen och allt fler upplever att det bidrar till att det känns stressigt på jobbet, har också ledarskapet för att leda i en hybridvärld halkat efter.

I en enkätstudie gjord av The Remote Lab (under perioden april-augusti 2020) framkommer att nästan 40% av de svarande arbetsgivarna inte känner att de har tillräckliga kunskaper kring hur man ska uppfylla arbetsgivaransvaret när personalen jobbar på distans.

– Chefer med team som aldrig tidigare jobbat på distans har en stor utmaning framför sig, säger Anna Furuhäll, VD på Framfot företagsutbildning.

 

Upp emot 40% av arbetsgivarna uppger att de inte har tillräckliga kunskaper för att leda när personalen arbetar på distans

Forskning från KTH visar till exempel att möten på hybridkontor är mindre lyckade än man hoppats på. Även om intentionen är god kan möten där några sitter i samma rum, medan någon eller några deltar på distans öka problemen med till exempel exkludering och samarbetssvårigheter i gruppen. Det menar forskaren Jens Edlund i en artikel på KTH:s webbplats.

Fördjupa dina chefskunskaper genom att gå utbildningen Certifierad ledare 1.0

Viktigt att ta varningssignalerna om bristande företagskultur på allvar

Även om vårt sätt att arbeta har förändrats så lever många oskrivna sociala regler kvar. Värderingar, attityder och beteenden. Vad vi tänker, tycker och gör och hur vi är mot varandra.

Det innebär att ert nya arbetssätt behöver synkas med organisationskulturen. Och att chefer och ledare vinner mycket på att uppdatera sin kunskap i att leda team på distans- och hybridkontor. Konsekvenserna av att låta bli kan bli kostsamma med ökad stress på jobbet och sjukskrivningar som ett brev på posten.

– Att vi nu ser oroande siffror på ökat missnöje visar på vikten av att ta arbetet med företagskulturen på allvar, säger Anna Furuhäll, VD på Framfot företagsutbildning.

Att arbeta med organisationskulturen är inte ett flummigt, trevligt plus i kanten, utan ett viktigt jobb som ger många fördelar – som större engagemang och bättre sammanhållning på arbetsplatsen. Om ni lyckas bygga en bra kultur leder det bland annat till att du som är chef och ledare kan lägga mindre tid på att till exempel hantera stress på jobbet, sjukskrivningar, upprepade uppsägningar och samarbetssvårigheter – vilket ger mer tid att lägga på utvecklingsfrågor och på sikt högre lönsamhet som resultat.

Stress kopplas till högre arbetsrelaterad dödlighet i framtiden

Sammanlagda data från Arbetsmiljöundersökningarna (SCB/Arbetsmiljöverket) visar att förekomsten av arbetsrelaterad stress har ökat påtagligt sedan början av 1980-talet, och forskarna bedömer att den arbetsrelaterade dödligheten på grund av stress kommer fortsätta att öka. Det visar två rapporter som Arbetsmiljöverket presenterade 2019.

En annan undersökning som publicerades i Metro från Kantar Sifo, gjord på uppdrag av Randstad, visade att en av fem svenskar dagligen upplever stress på jobbet. Och 56% upplevde stressymptom varje vecka.

Lästips för chefen! Så hanterar du stress på jobbet.

 

56% upplevde stressymptom varje vecka

Ett tydligt budskap från arbetstagare runt om i landet att Sveriges ledare måste ta problemet på allvar. Minskade sjukskrivningar, högre lönsamhet och ett friskare samhälle är vinsterna av att se över sin företagskultur och arbetsrelaterad stress.  (Lästips! Håller er organisationskultur? 6 praktiska tips!). De företag som inser det här är de som kommer bli vinnarna i vår tids nya arbetsliv.

Läs mer om hur vi kan skräddarsy en insats för dig, dina ledare och er verksamhet här.

 

Under perioden 29 juni 2021 – 15 november 2021 har 1919 personer svarat på frågan om de upplever negativ stress på arbetsplatsen och 1769 har svarat på frågan vad som bidrar mest till negativ stress.

Det går bra att använda materialet på denna sida så länge ni använder källhänvisning och länkar till ursprungskällan.

Hur mår ert team? Gör quiz och få svar direkt 👇

 

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: