Perfektionism på jobbet – bra eller dåligt?

Ambitiösa medarbetare som jobbar hårt och levererar tipptopp – gärna! Men överdriven perfektionism på jobbet ställer till mer skada än nytta, visar nya studier. Vad betyder det för dig som arbetsgivare?

En kvinnas hand som dekorerar kakor med hjälp av pincett för att det ska bli perfekt – Framfot företagsutbildning

Det här med perfektionism är lurigt. Harvard Business Review har tittat närmare på fenomenet och vad det innebär för arbetsgivare i dag och inte minst för morgondagens ledare. Resultaten visar, inte oväntat, att perfektionistiska medarbetare på arbetsplatsen ger flera fördelar för organisationer. Men slutsatsen är ändå att nackdelarna väger tyngre. Och att arbetsgivare måste ta detta på allvar eftersom perfektionism bland unga verkar öka.

Vad innebär perfektionism?

De flesta av oss har en perfektionist inom oss. Det är när det går till överdrift som det blir ett problem, säger Robert Steven Kaplan, professor vid Harvard Business School till Harvard Business Review.

Att vilja göra bra ifrån sig är naturligt, och att ha som mål att lyckas för att utvecklas är sunt. Det kan också vara en motivationsfaktor att eftersträva hög kvalitet och fina resultat. Men när strävan efter perfektion blir överdriven, när våra krav hindrar oss från att agera flexibelt och det får negativa konsekvenser att inte nå sina högt satta mål – då handlar det om negativ eller skadlig perfektionism.

Inom psykologin är perfektionism föreställningen om att perfektion är det som kan och borde vara det som ska åstadkommas. I dess patologisk form är det tron på att allt annat än perfekt är oacceptabelt.

Det är komplex psykologi. Personer med perfektionistiska drag är ofta samvetsgranna och noggranna med hög motivation. Ett utmärkande drag är ett antingen-eller-mindset: ”min prestation är antingen perfekt eller totalt misslyckad”. Personen VILL ofta vara perfektionist, eftersom de ser det som en styrka och något positivt att eftersträva perfekta resultat.

Perfektionister ställer orealistiska och orimligt höga krav, ofta både på sig själva och sin omgivning. De höga kraven är förknippade med självkritik och oförmåga att acceptera egna fel och brister. Perfektionister drivs av en rädsla för att misslyckas och fokuserar därför på att inte göra fel.

Vill du utveckla din förmåga att leda dig själv och stötta dina medarbetare i självledarskap? I utbildningen Hållbart självledarskap lär du dig förebygga negativ stress och öka din mentala kapacitet. Läs mer!

Är perfektionism på jobbet en styrka eller svaghet?

I en rapport i Journal of Applied Psychology har forskare undersökt sambandet mellan perfektionism och faktorer som påverkar medarbetares effektivitet.

Rapporten är baserad på resultat från 95 studier från 1980 fram till idag, som inkluderar runt 25 000 personer i arbetsför ålder. Frågan de sökte svar på var Presterar perfektionister bättre på jobbet?

Det visar sig att det finns både fördelar och nackdelar för en organisation. Till exempel är perfektionistiska medarbetare mer motiverade, arbetar längre dagar och kan vara mer engagerade i jobbet. De strävar efter att prestera felfritt och är noggranna och samvetsgranna.

Myntets baksida är överdrivet planerande, svårigheter att fatta beslut, förhalningsbeteende och oförmåga att prioritera och delegera.

Men den riktigt stora nackdelen är att jakten efter det perfekta har ett högt pris, både för medarbetare och för organisationen. Strävan efter att göra allt perfekt leder i förlängningen till ohälsa. Perfektionister upplever generellt mer stress i vardagen och löper större risk för utbrändhet, depression och ångestrelaterade sjukdomar.

Sammanfattningsvis visar resultaten att perfektionism inte är konstruktivt på jobbet och att det ställer till mer skada än nytta för anställda och organisationer. De positiva sidorna av perfektionism, som högt engagemang och motivation, leder inte till bättre prestation och högre effektivitet för organisationer, som man kan tro. Det beror på att de negativa följderna med ohälsa ger allvarliga konsekvenser även utanför arbetsplatsen.

Perfektionister är alltså inte mer produktiva än andra på jobbet. Och arbetskulturer som premierar perfektionism är inte heller effektivt för organisationer.

När du känner dig trygg i din ledarroll ökar du förutsättningarna för att lyckas. Läs mer om individuell coachning och boka tid här! 

Jakten på det perfekta lockar unga

En annan färsk studie visar att perfektionism i den unga generationen blir allt vanligare. Studien, som är publicerad i Psychological Bulletin inkluderar 41 600 amerikanska, kanadensiska och brittiska studenter mellan 1989 och 2016. Forskarna ville undersöka om det finns ett samband mellan perfektionism och den ökande psykiska ohälsan bland unga människor.

Resultatet visar att den unga generationen i dag har betydligt högre krav på sig själva än vad tidigare generationer hade. Dessutom upplever dagens ungdomar, även kallad Generation Perfect, att omgivningens krav på dem är högre.

Den mest oroande trenden är den ”sociala perfektionismen” som handlar om statusstressen och om att allt måste vara perfekt för att du ska lyckas i livet. Unga människor verkar odla myten om perfektionism genom orimliga idéer om allt från akademiska och professionella mål, till utseende, relationer och vad de ska äga.

Detta betyder inte att du som arbetsgivare ska utesluta personer med perfektionistiska tendenser. Satsa istället på att skapa en kultur som mildrar de negativa effekterna av perfektionism.

LÄS OCKSÅ: Så leder du perfektionister – 7 råd

PS. Kolla också in några av våra uppskattade utbildningar:

Ledarskap nivå 2 – bygga team. Här får du verktyg och tränar praktiskt för att bygga ett framgångsrikt lag som når era mål.

Effektiv kommunikation. Två lärorika dagar där du får träna på att nå ut med ditt budskap, undvika missförstånd och hantera svåra samtal. Komplett DISC-analys ingår.

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert
Relaterade utbildningar

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: