Perfektionism på jobbet – bra eller dåligt?

Ambitiösa medarbetare som jobbar hårt och levererar tiptop – gärna! Men överdriven perfektionism på jobbet ställer till mer skada än nytta, visar nya studier. Vad betyder det för dig som arbetsgivare?

En kvinnas hand som dekorerar kakor med hjälp av pincett för att det ska bli perfekt – Framfot företagsutbildning

Att vilja göra bra ifrån sig är naturligt, och att ha som mål att lyckas för att utvecklas är sunt. Det kan också vara en motivationsfaktor att eftersträva hög kvalitet och fina resultat. Men när strävan efter perfektion blir överdriven, när våra krav hindrar oss från att agera flexibelt och det får negativa konsekvenser att inte nå sina högt satta mål – då handlar det om negativ eller skadlig perfektionism.

De flesta av oss har en perfektionist inom oss. Det är när det går till överdrift som det blir ett problem, säger Robert Steven Kaplan, professor vid Harvard Business School till Harvard Business Review.

Vad innebär perfektionism?

Inom psykologin är perfektionism föreställningen om att perfektion är det som kan och borde vara det som ska åstadkommas. I dess patologisk form är det tron på att allt annat än perfekt är oacceptabelt.

Det är komplex psykologi. Personer med perfektionistiska drag är ofta samvetsgranna och noggranna med hög motivation. Ett utmärkande drag är ett antingen-eller-mindset: ”min prestation är antingen perfekt eller totalt misslyckat”. Personen VILL ofta vara perfektionist, eftersom de ser det som en styrka och något positivt att eftersträva perfekta resultat.

Perfektionister ställer orealistiska och orimligt höga krav, ofta både på sig själva och sin omgivning. De höga kraven är förknippade med självkritik och oförmåga att acceptera egna fel och brister. Perfektionister drivs av en rädsla för att misslyckas och fokuserar därför på att inte göra fel.

Är perfektionism på jobbet en styrka eller svaghet?

I en rapport i Journal of Applied Psychology har forskare undersökt sambandet mellan perfektionism och faktorer som påverkar medarbetares effektivitet.

Rapporten är baserad på resultat från 95 studier från 1980 fram till idag, som inkluderar runt 25 000 personer i arbetsför ålder. Frågan de sökte svar på var Presterar perfektionister bättre på jobbet?

Det visar sig att det finns både fördelar och nackdelar för en organisation. Till exempel är perfektionistiska medarbetare mer motiverade, arbetar längre dagar och kan vara mer engagerade i jobbet. De strävar efter att prestera felfritt och är noggranna och samvetsgranna.

Myntets baksida är överdrivet planerande, svårigheter att fatta beslut, förhalningsbeteende och oförmåga att prioritera och delegera.

Men den riktigt stora nackdelen är att jakten efter det perfekta har ett högt pris, både för medarbetare och för organisationen. Strävan efter att göra allt perfekt leder i förlängningen till ohälsa. Perfektionister upplever generellt mer stress i vardagen och löper större risk för utbrändhet, depression och ångestrelaterade sjukdomar.

Sammanfattningsvis visar resultaten att perfektionism inte är konstruktivt på jobbet och att det ställer till mer skada än nytta för anställda och organisationer. De positiva sidorna av perfektionism, som högt engagemang och motivation, leder inte till bättre prestation och högre effektivitet för organisationer, som man kan tro. Det beror på att de negativa följderna med ohälsa ger allvarliga konsekvenser även utanför arbetsplatsen.

Perfektionister är alltså inte mer produktiva än andra på jobbet. Och arbetskulturer som premierar perfektionism är inte heller effektivt för organisationer.

Detta betyder inte att du som arbetsgivare ska utesluta personer med perfektionistiska tendenser. Satsa istället på att skapa en kultur som mildrar de negativa effekterna av perfektionism.

Läs mer om hur du som ledare kan motverka perfektionistiska tendenser: Så leder du perfektionister

En annan färsk studie visar nämligen att perfektionism i den unga generationen blir allt vanligare. Studien, som är publicerad i Psychological Bulletin inkluderar 41 600 amerikanska, kanadensiska och brittiska studenter mellan 1989 och 2016. Forskarna ville undersöka om det finns ett samband mellan perfektionism och den ökande psykiska ohälsan bland unga människor.

Resultatet visar att den unga generationen i dag har betydligt högre krav på sig själva än vad tidigare generationer hade. Dessutom upplever dagens ungdomar, även kallad Generation Perfect, att omgivningens krav på dem är högre.

Den mest oroande trenden är den ”sociala perfektionismen” som handlar om statusstressen och om att allt ska vara perfekt för att du ska lyckas med livet; utseende, relationer, jobb, studier.

FLER LÄSTIPS:

Kontakta mig

Är du intresserad av att veta mer om våra utbildningar, våra konsulttjänster eller om företaget är du varmt välkommen med din förfrågan. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.

Utbildning för framgång

Framfot erbjuder praktiska och behovsanpassade utbildningar inom ledarskap, sälj, marknadsföring, kommunikation och HR. Läs mer om våra kurser via nedanstående länkar.

Frukostseminarium: Varför gör de inte som jag säger?

Kostnadsfritt seminarium om ledarskap – i Stockholm, Malmö och Göteborg. Boka din plats idag!

Prenumerera på våra tips för framgång

Ligg steget före med praktiska tips du har direkt nytta av i din vardag.